enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Divadlo Radar

František Kubelka

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)1937 | otevření
Divadlo Radar se nachází v objektu, který roku 1935 nechala podle projektu architekta Františka Kubelky vystavět reformovaná církev katolická - Církev československá.  Celý objekt, složený ze dvou nárožních čtyřpatrových nájemních domů, byl otevřen v roce 1937. Divadelní sál se nalézá v podzemních prostorách.

lidé

František Kubelka |hlavní architekt

historie

Divadlo Radar se nachází v objektu, který roku 1935 nechala podle projektu architekta Františka Kubelky vystavět reformovaná církev katolická - Církev československá (dnes Církev československá husitská). Tato církev, která vznikla ve dvacátých letech 20. století, nechala během meziválečného období v Československu vybudovat řadu novostaveb, na kterých se podíleli jako projektanti i velice významní čeští moderní architekti (např. Pavel Janák nebo Josef Gočár). Církev československá budovala své objekty spíše jako komunitní centra, než chrámy. Často se součástí komplexu stávaly vedle sboru, kanceláří nebo kolumbárií také divadelní sály. Celý objekt, složený ze dvou nárožních čtyřpatrových nájemních domů, svírajících mezi sebou ústřední pětipatrový dům završený symbolem kalicha, byl v Praze Holešovicích otevřen v roce 1937. V prostředním hlavním objektu s parterem obloženým mramorem se v přízemí ukrývá působivý církevní sál zaklenutý prosklenou kopulí, v podzemí pod ním kolumbárium. Divadelní sál se nalézá v podzemních prostorách samostatně přístupných ze strany pravého křídla objektu. Zde na dům navazuje přízemní parter s výkladcem a vstupem se schodištěm do podzemních prostor. Divák se po schodech dostane nejprve do prvního suterénu, kde je místnost s pokladnou (místnost může být využívána i jako zkušebna nebo divadelní kavárna). Odtud se po dalších schodech dostaneme do druhého suterénu - předsálí s malou šatnou. Třemi dvoukřídlými dveřmi lze vejít do divadelního sálu bez elevace s vyvýšeným jevištěm. Jednoduchý, původně funkcionalistický podélný sál, je obehnán ze tří stran balkónem. Zázemí pro herce je přístupné z předsálí divadla.
V současné době divadlo spravuje Dům dětí a mládeže Prahy 7 a je známé především díky souboru Ty-já-tr, který založila Radka Tesárková. Divadlo se specializuje hlavně na práci s dětskými a mladými soubory, předmětem činnosti je především dramatická výchova a v přímé návaznosti na ní dětské divadlo jako svébytný umělecký obor. Na vedení souboru spolupracují pedagogičtí a umělečtí pracovníci, většinou absolventi a studenti vysokých a uměleckých škol (DAMU, Státní konzervatoř, PFUK, FFUK).

A: Stavební archiv Mě části Praha 7

 

Tágy: suterénní divadlo, řadový dům

 

Autor: Markéta Svobodová

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

pětpluspět=