enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Divadlo Šumperk

Georg Berger

alias Deutsches Haus
historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)1900 | architektonická soutěž
První cenu a odměnu 1000 korun získal soutěžní návrh č. 70 „Čtyřlístek“ vídeňského architekta Georga Bergera. Druhé místo a 600 korun dostal liberecký architekt Alfred Hübner za návrh nazvaný „Dvě haléřové známky“ a třetí ocenění společně s 400 korunami si odnesli architekti Oskar Neumann a Artur Baron z Vídně za práci „Ať žije nový rok“.
(zobrazit)1902 | Otevření

(zobrazit)70. léta 20. století | rekonstrukce
70. léta s sebou přinesla generální opravu budovy divadla, při níž došlo k rekonstrukci střechy a fasády. Byly zvýšeny podlahy hlediště a odstraněny cihlové obkladačky kolem oken divadla. Zmizely také střešní štíty a arkýře. Na základě projektové dokumentace architekta Lubora Laciny byla v interiéru odstraněna štuková výzdoba a mnohé další zdobné prvky. Přístavba provozní budovy podle studie scénografického ústavu v Praze z roku 1972 se však neuskutečnila.
(zobrazit)25.10.1994 | požár
V divadle vypukl požár založený nezjištěným žhářem. Budova byla vážně poškozena a v havarijním stavu uzavřena další produkci.
(zobrazit)90. léta 20. století | rekonstrukce
V srpnu 1995 byl dokončen projekt na obnovu divadelní budovy zpracovaný architekty olomouckého sdružení Fabián – Janků – Polách – Štys. 16. října téhož roku byly zahájeny rekonstrukční a stavební práce. Generálním dodavatelem se staly firmy Fortex-AGS a.s. Šumperk a Building for you spol. s.r.o. Šumperk. Divadelní technologii zajišťovala firma Technoart s.p. Újezd u Brna. Práce byly dokončeny a divadlo slavnostně otevřeno 7. října 2000.

lidé

Georg Berger |hlavní architekt
Jan Polách |architekt
P. Fabián |architekt
V. Janků |architekt
Arthur Baron |architekt - účastník soutěže
Oskar Neumann |architekt - účastník soutěže
Hans Glaser |architekt - účastník soutěže
Ludwig Tremmel |architekt - účastník soutěže
Alfred Hübner |stavitel

historie

Divadlo je se životem města Šumperk a jeho okolím spojeno již od 17. století. Řada kočovných divadelních společností a v pozdějších letech také první ochotníci založili ve městě tradici přetrvávající dodnes. O nadané herce a vřelé publikum zde nikdy nebyla nouze.  Jinak tomu však bylo se stálou divadelní scénou. Nadšení amatéři a později i divadelní profesionálové neměli k provozování divadla po dlouhá desetiletí vhodné prostory.

I přes mírné rozšíření počtu míst vhodných k divadelní produkci v  2 polovině 19. století nebyla situace stále optimální. Důležitým faktorem, který sehrál svou značnou roli, byla jazyková nařízení ministerského předsedy v roce 1897. S velkou mírou nevole se tato nařízení setkala ve značně německém Šumperku. Jako protest a obrana proti těmto protiněmeckým snahám měla sloužit výstavba nového Německého spolkového domu. Na jeho vzniku měl tehdy největší zásluhu nacionální spolek „Mardod“ v čele s Wilhelmem Czerwenym. Dlouhé diskuze se vedly nad řešením otázky, kde by měl být nový spolkový dům postaven. Jedno z možných řešení bylo, aby byl dům postaven v místech střeleckého spolku, naproti tomu byl návrh prosazující místo v tehdejší Schillerově ulici. Definitivní rozhodnutí pro stavbu na ulici Schillerově padlo v květnu roku 1900 na obecním zastupitelstvu. Byl založen spolek Německého spolkového domu v čele s předsedou Morizem Emmerem a 29. května 1900 se v místních novinách objevila výzva k pořádání sbírek na tuto novou stavbu. Výzva měla silný nacionální podtext a byla v ní především zdůrazněna nutnost uhájení ryze německého charakteru města před jeho počeštěním.

V září téhož roku byla vypsána soutěž na stavební projekt nového domu. Do konce roku, kdy byla stanovena uzávěrka přihlášek, se sešlo celkem 78 prací. Ty byly od 13. do 22. ledna 1901 vystaveny v budově bývalého gymnázia (dnes budova Obchodní akademie) a odbornou porotou posouzeny a vybrány tři vítězné projekty. První cenu a odměnu 1000 korun získal soutěžní návrh č. 70 „Čtyřlístek“ vídeňského architekta Georga Bergera. Druhé místo a 600 korun dostal liberecký architekt Alfred Hübner za návrh nazvaný „Dvě haléřové známky“ a třetí ocenění společně s 400 korunami si odnesli architekti Oskar Neumann a Artur Baron z Vídně za práci „Ať žije nový rok“. Vítěz soutěže, vídeňský architekt Georg Berger, se později trvale ve městě usadil a mimo jiné také navrhl objekt dnešní městské radnice, která byla dokončena v roce 1911. Původní projekt pozdější stavby spolkového domu se poněkud lišil. Hlavní změna nastala především v úpravě fasády: „První návrh předpokládal mimo jiné bosáž prakticky ve všech polohách objektu. Bosáž zůstala pouze na rozích objektu, nebo tvořila okenní a dveřní šambrány. Plochy stěn byly obloženy cihelnými obkladačkami. Podstatu návrhu tvořil velký sál s jevištěm v pravé části přízemí, který zahrnoval obě navrhované nadzemní podlaží a byl osvětlen obrovským, půlkruhově zaklenutým proskleným otvorem, který sahal až ke střešní části. Proti hlavnímu vstupu měl být malý sál a v levé části budovy autor navrhoval prostory kavárny, výčepu, čítárny, herny apod.“

 

 Interiér domu byl uspořádán tak, aby mohl i kromě velkých společenských akcí dobře sloužit spolkovému životu: „Kancelář ředitele byla v přízemí vedle pokladny, zatímco prostory v prvním patře byly určeny spolkům. Velký sál byl víceúčelový, určený k nejrozmanitějším akcím, například plesům. Mimo bočních galerií byla velká galerie nad dnešním slavnostním předsálím, která měla v zadní části místa k stání. Část vyhrazená restauračním prostorám měla vedle sálu kavárny hernu na biliár, v místnostech dnešní šatny byl dámský salón, za ním výčep a zvláštní místnost, která byla později užívána ke spolkovým akcím.“

 

8. června 1901 byly na svolaném shromáždění spolku Německého spolkového domu předloženy výsledky finančních sbírek na stavbu nové budovy. Celkem se k tomuto datu mezi občany vybralo 30 000 korun. Finanční částka byla do 123 000 korun ještě navýšena o následující příspěvky od spolku na stavbu sálu, který přispěl 16 000 korunami, 18 000 přispěl Karl Oberleithner, 30 000 korun připojilo město Šumperk, 20 000 spořitelna, 1000 pěvecký spolek, a 8000 sbírky od okolních měst a vesnic. Celkový rozpočet na stavbu však činil 240 000 korun. Zbývajících více než sto tisíc korun mělo být získáno pomocí hypoték, přičemž úroky a daně se měly splatit z prostředků provozu spolkového domu.

Stavební práce byly zadány stavební firmě Popp a Ulrich, která zajistila práce základové, zednické, tesařské, kamenické i pokrývačské a spolupracovala s řadou místních podnikatelů. Stavební kámen například dodala kamenická firma Robert Hanke ze Žulové, cihly šumperský podnikatel Josef Prosinger. V prosinci roku 1902 byla stavba Německého spolkového domu dokončena. Slavnostní otevření se konalo 26. prosince již od 11 hodin dopoledne, kdy byl zahájen slavnostní průvod od chlapecké měšťanské školy. Odtud za doprovodu městské kapely pokračoval k novému Německému spolkovému domu. Následoval slavností akt předávání klíče a celá řada mluvených slavnostních projevů. Oslavy pokračovaly hlavním programem, který byl naplánovaný na večerní hodiny. Konalo se první představení v sále nové budovy. „Hlavním programem večera byla žertovná hra B. Dovskyho První snoubenecký pár v „Německém spolkovém domě“, v provedení ochotnického souboru. Role byly obsazeny Hansem Hönigem, Marií Rotterovou, Hedwigou Beckerovou a Rudolfem Machálkem. Na závěr večera zazněli pod taktovkou Wilhelma Schucka Wagnerovi „Mistři pěvci“ v podání dam a pánů šumperských pěveckých spolků. Ceny vstupného se pohybovaly od 6 korun za místo v lóži do 1 koruny za místa na stání na galerii.“  Druhý den pokračovaly oslavy slavnostním bálem v sále nové budovy.

 

In: Martykánová, Ivana: Uvádění muzikálů v Divadle Šumperk. Magisterská diplomová práce. Brno 2009 ( http://is.muni.cz/th/146197/ff_m/)

 

 

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

čtyřiplusosm=