enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Bezbariérové divadlo BARKA

Josef Novák

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)1925 | Stavba

(zobrazit)1961 | Otevření
Sál Husova sboru na ul. Svatopluka Čecha získalo operní studio JAMU.

lidé

Josef Novák |hlavní architekt

historie

V roce 1921 se v Brně na Králově poli ustavil sbor Církve československé. Komunita se v roce 1924 rozhodla postavit si středisko své komunity. V rychlém sledu zakoupila pozemky a již v říjnu téhož roku se odehrála slavnost položení základního kamene. Stavba podle projektu architekta Josefa Nováka byla zadána firmě Grum a Dejmek z Králova Pole. Slavnostní otevření dokončené budovy se odehrálo 25. října 1925.

 

Budova svým rozložením hmot na uliční frontě připomíná gotické kostely, výrazným členícím prvkem vertikální orientace jsou ovšem pilíře, pilastry a odstupňované atikové zídky a vysoká podlouhlá okna. Vstupnímu průčelí vévodí hranolovitá věž s ustupující hmotou v každém patře. Po její levé straně je křídlo s vlastní modlitebnou a po pravé střídměji pojaté křídlo s byty a zázemím. Nově vzniklá církev sebe chápala jako modernější a tomu odpovídá i rozvržení účelu prostorů. V pravé části budovy se nachází jeden divadelní sál v přízemí a nad ním se stejnou dispozicí modlitebna, jejíž levá strana je orientována do ulice svými vysokými okny a je přístupná z hlavního vchodu po monumentálním schodišti.

 

Malý sál s kapacitou 150 míst v přízemí s deseti řadami sedadel je jednoduchý, člení jej dva pilíře po každé straně a překlad, který je spojuje. Jeviště je vybaveno úzkou forbínou. Sál slouží od roku 1994 Lize vozíčkářů jako bezbariérové divadlo Barka, která jej využívá jako prostor, ve kterém chce, aby se v něm setkávali lidé jak s postižením, tak i bez něj.

 

 

 

Prameny a literatura:

 

LOCKER, Jan. Meziválečná sakrální architektura v Brně [online]. Brno: Masarykova univerzita v Brně: Filozofická fakulta: Seminář dějin umění, 2006-04-24 [cit. 2010-06-26]. Dostupné online.

 

Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2017-12-07]. Identifikátor záznamu 161696 : sbor Husův, z toho jen: průčelí. Památkový katalog.

 

Tágy: První republika, Funkcionalismus

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

třimínusdva=