enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Boučkovo loutkové divadlo v Jaroměři

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)1924 | otevření

historie

První loutková představení se podle dochovaných záznamů v Jaroměři konala v druhé polovině 19. stol., avšak tradice je pravděpodobně mnohem starší. V prosinci roku 1918 se ustavil loutkový odbor Sokola, který zahájil svou činnost 14. 1. 1921 představením Krakonošova nadílka v bývalé čítárně tehdejší sokolovny (dnes Městské divadlo).

 

V roce 1923 získalo divadélko zahradní domek za sokolovnou, který sloužil jako skladiště. K ní byla přistavena vstupní část podle návrhu profesora Schneidera. V roce 1924 byly skončeny práce na adaptaci budovy pro loutkové divadlo.

 

V březnu 1928 byla uspořádána sbírka na přestavbu budovy, která vynesla 50 431 Kč. Během následné rekonstrukce byla tato stavba téměř zbourána a postavená nová  stavitelem J. Trnkou podle návrhu O. Kubečka firmou Kubeček a Steklík v průběhu roku 1928. Její interiér byl navržen Rudolfem Boučkem. 28. 10. 1928 bylo divadlo slavnostně otevřeno představením Pan Johanides od Aloise Jiráska.

 

Poté byly přistavěny šatny a hygienické zařízení a zkolaudovány 2. 12. 1931. Divadlo bylo tehdy vybaveno kruhovým otáčecím jevištěm, které však bylo odstraněno během druhé světové války stejně jako původní proscénium namalované R. Boučkem, které vystřídalo nové se zlatým orámováním.

 

V průběhu 2. světové války bylo téměř veškeré vybavené vykradeno němci. V roce 1944 byla rekonstruována konstrukce jeviště. V roce 1950 přechází divadlo pod závod Sito a v roce 1953 pod závodní klub podniku Juta. V tomto roce byl i probourán strop na nad jevištěm pro záklop, aby se mohly dekorace skladovat na půdě. V roce 1996 bylo přistavěno sociální zařízení, klub a zkušebna. V roce 2000 zasáhla budovu povodeň.

 

Boučkovo divadlo je volně stojící budova, která se nachází za stavbou městské divadla v Jaroměři a napodobuje lidovou architekturu v oranžově-modré paletě se sedlovou střechou s kabřincem a hranolovitou věží.  Boční křídlo má valbovou střechu. Na průčelí je vyveden nápis „Boučkovo loutkové divadlo 1928“. Její vzhled má v dětských divácích evokovat perníkovou chaloupku.

 

 

Zdroje a literatura:

 

BOUČKOVO LOUTKOVÉ DIVADLO. Almanach Boučkova loutkového divadla v Jaroměři vydaný u příležitosti 80. výročí založení tohoto divadla: 1921-2001. Jaroměř: LS BOĎI, 2001. 57 s. ISBN 80-238-7145-5.

 

Boučkovo loutkové divadlo. Památkový katalog [online]. Národní památkový ústav, 2017. [cit. 10.11.2017]. Dostupné z: http://pamatkovykatalog.cz?element=2174397&action=element&presenter=ElementsResults

 

BOUČEK, Rudolf. Loutkové divadlo Sokola v Jaroměři. Loutkář: měsíčník pro povznesení českého loutkářství. Veselý, Jindřich, ed. V Chocni: Č. J. Mojžíš, 1917-1936. roč. XII/ čís. 5, prosinec 1925.

35 let činnosti loutkového divadla v Jaroměři Československý loutkář. Praha: Panorama, 1951-1992. ISSN 0323-1178. roč. VII/ čís. 3, březen 1957.

 

 

Tágy: loutkové divadlo

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

dvamínusjedna=