enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Dům Kultury Poklad

František Michališ, Jiří Petrusiak

alias Dům kultury VOKD, Dům kultury OKD (1969 - 1992), Dům kultury pracujících Dolu Vítězný únor (1965 - 1969), Klub pracujících Poruby
historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)1961 | otevření

lidé

historie

V padesátých letech 20. století tehdejší režim masivně investoval do těžkého průmyslu, který měl být poháněn vysokou spotřebou uhlí. Mohutné investice přilákaly do regionu velké množství pracovních sil a centrum regionu Ostrava se tak rychle z malého města rozrůstala do velké průmyslové aglomerace. Součástí rozvoje byla i výstavba velkého sídliště v Nové Ostravě (Poruba). Pro kulturní potřeby svých obyvatel byla jako centrum společenského života naplánována stavba reprezentativního kulturního domu.

 

Návrh budovy byl vypracován architekty ze Státního projektového ústavu pro výstavbu měst a vesnic v Ostravě mezi lety 1957 a 1958 v Ateliéru 2, který vedl architekt Miloslav Čtvrtníček. Na návrhu pracovali architekti Jiří Petrusiak, Vincenc Vorel a na interiérech František Michališ.  Stavební práce byly zahájeny roku 1958 Pozemními stavbami Gottwaldow.  Hrubá stavba byla dokončena v roce 1960 a 29. 12. 1961 byl dům slavnostně otevřen estrádou Co z toho bude.

 

Budova byla navržena jako tříkřídlová na půdorysu písmene T v klasicizujícím stylu, kde je hlavní podélné křídlo sevřeno bočními patrovými křídly. Rozložení jejich hmot akcentuje horizontalitu, která je v kontrastu s vertikálními pásy oken. Na vstupním průčelí svírají boční podlouhlá křídla centrální převýšený risalit, který je rozšířen na svých stranách masivními bloky.  Před ně ještě předstupovala nízká vstupní hmota vestibulu s řadou dvoukřídlých dveří. Nad nimi měla fasáda keramický obklad a do masivní niky v jejím středu byla vložena šamotový reliéf  s figurální trojicí pracujících dělníků nazvaný Nová společnost od sochaře Jana Kavana. Fasádu risalitu uzavírá korunní římsa, nad níž je vyveden nápis Dům kultury.

 

V budově se kromě divadelního sálu nacházely klubovny, kinosál a loutkovým divadlem. V dříku půdorysu stavby ve tvaru písmene T se nachází převýšený divadelní sál s akustickým obkladem a dřevěným podhledem. Oficiální název zněl Klub pracujících Poruby. Po novém roce zde proběhla premiéra hry Úsměv za milion sehraná místními ochotníky. Některé vnitřní úpravy pokračovaly dále do roku 1962.  Provozovatelem instituce byl Závodní výbor ROH Dopravního podniku města Ostravy. V roce 1965 přešel dům kultury pod správu Závodního výboru ROH dolu Vítězný únor.

 

V létě 1968 byl zprovozněn amfiteátr. V roce 1965 přešel dům kultury do správy Závodního výboru ROH OKD Správa sídlišť  a jeho název se změnil na Dům kultury OKD. V roce 1987 proběhla rekonstrukce sálů.  V roce 1986 byly na místě bufetu s barem postaveny zvuková a světelná kabina.

 

Po privatizaci v roce 1992 se majitelem stala nově vzniklá společnost DK POKLAD. Proběhly zde některé stavební úpravy. V roce 2008 se stalo majitelem město, a protože budova neprošla od svého otevření podstatnější rekonstrukcí, bylo rozhodnuto o jejím provedení. V její realizaci se přikročilo v roce 2016.

 

 

Prameny a literatura:

 

ŠMAJSTRLOVÁ, Věra a LEXA, Jiří. Ze života porubského domu kultury. Vyd. 1. [Ostrava]: DK Poklad, 2012. 147 s. ISBN 978-80-270-0801-8.

 

Dům kultury Poklad. In: Památkový katalog [online]. Dostupné z: https://pamatkovykatalog.cz/dum-kultury-poklad-13059061

 

 

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

sedmmínustři=