enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Tylovo divadlo

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)1921 | stavba
Budova byla postavena byla 1921 jako tělocvična. Stavbu provádělo stavební družstvo Dělnického domu podle plánů místního zednického a tesařského mistra.
(zobrazit)1938 | adaptace
Budova byla adaptována na divadlo.
(zobrazit)1981 | uzavření

historie

V malém městečku Malenovice na Dřevnicí, které je dnes součástí Zlína, se hrálo divadlo nejprve v místním Sokole, ve kterém se v  roce 1925 ustanovil i samostatný divadelní odbor. Vedle něj se provozovali ochotnické divadlo i Federovaná dělnická tělovýchovná jednota, kterou její členové založili v roce 1921. Již 14. listopadu téhož roku sehráli představení Ta naše Máňa. Na své schůzi 20. listopadu 1921 se členstvo rozhodlo si vystavit svou spolkovou budovu a téměř okamžitě se začalo svépomocí stavět. 50% z výnosu představení mělo být použito na náklady stavby. Práce byly dokončeny na jaře roku 1922 a Dělnický dům byl otevřen 1. května. Byla to jednoduchá volně stojící budova z hrázděného zdiva, jejíž symetričnost byla na odvrácené straně od silnice porušena přístavkem k hlavní hmotě budovy a verandou na kratší vstupní fasádě. Dělnický dům primárně sloužil jako tělocvična, ale hostil i koncerty, společenské akce a divadlo.

 

V roce 1932 se ustanovila na své zakládající valné hromadě Divadelní Jednota Tyl, která se 3. ledna 1932 uvedla v Dělnickém domě hrou Noc na Karlštejně J. Vrchlického. Soubor dosáhl obliby a v roce 1936 se v něm začalo uvažovat o obstarání si vhodných prostor. Jako vhodný prostor se jim jevil již zmíněný Dělnický dům, který následně odkoupili. V roce 1938 bylo nutné v divadle provést opravy a úpravy pro potřeby divadla a přístavbu jeviště za 150 000 Kč.

 

Nad valbovou střechou nad vchodem byl kolem vrcholu střechy hlavní hmoty vyveden nápis Tylovo divadlo v čtvrtkruhovém výseku. Hlediště o rozměrech 21 metrů délky a 6 metrů šířky s celkovou kapacitou 348 míst bylo s rovnou podlahou bez balkónu. Mezi ním a jevištěm bylo orchestřiště pro 24 hudebníků. Za jevištěm v rozměrech 9 metrů do šířky a 5 do hloubky byly herecké šatny a skladiště.

 

Na konci války byla budova zabrána jako skladiště pneumatik. Proto byly po ní provedeny opravy a další renovace proběhla i v roce 1946. Po období úspěchů klesala spolku návštěvnost, která se projevila na její finanční stabilitě. V roce 1952 se spolek stal součástí místní Osvětové besedy a intenzita jeho aktivit ochabovala. Prostory divadla započaly využívat také další organizace. Po období nečinnosti se členové spolku v roce 1961 rozpustili.   Od roku 1953 zde krátce působilo i loutkové divadlo, založené v roce 1946. Sál dále sloužil kulturním aktivitám v rámci Osvětové besedy a její nástupnické organizace a sloužil následně vedle spolkových událostí jako kino Květen až do roku 1981. Chátrající budova pak byla později odstraněna a dnes je na jejím místě parkoviště prodejny automobilů.

 

 

 

Prameny a literatura:

 

JAVORIN, Alfred. Divadla a divadelní sály v českých krajích. I. díl, Divadla. Praha: Umění lidu, 1949. 318 s. Str. 56 - 57

 

WICHEREK, Jaroslav. K činnosti Divadelní jednoty Tyl v Malenovicích nad Dřevnicí. Wicherek, Jaroslav. In: Acta musealia muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně : články a studie, musealia, personalia. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy 5, č. 1-2, (2005,) s. 156-163.

 

MRLÍK, František et al. Minulost a současnost Malenovic. Gottwaldov: Oblastní muzeum jihovýchodní Moravy, 1986. 314 s., [30] s. obr. příl.

 

 

 

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Pokud se dobře pamatuji, v sedmdesátých letech to bylo kino Květen, po osmdesátých posilovna, provozovatel Krček ji doposud vede jako oddíl Olympia na Vršavě :-)

jiří - 03.08. 2022

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

devětmínussedm=