enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Divadlo Miroslava Horníčka

Miloslav Hrubec, Pavel Němeček

alias Dům kultury Inwest, Dům kultury ROH
historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)17.1.1986 | Otevření
Dům kultury Inwest v Plzni (původně Dům kultury ROH) byl postaven podle projektu J. Hellera, M. Hrubce a P. Němečka na rohu Americké třídy a Denisova nábřeží.
(zobrazit)2012 | demolice

lidé

Miloslav Hrubec |hlavní architekt
Pavel Němeček |hlavní architekt
Jan Suda |interiérový architekt
Blanka Sudová |interiérový architekt

historie

Zadavatelem stavby domu kultury byl Ústřední rada odborů. Investiční komise západočeské Krajské odborové rady zpracovala stavební program pro soutěž na zpracování architektonického návrhu. Ta byla vypsána v roce 1973 jako vnitropodniková soutěž mezi pracovníky Stavoprojektu Plzeň, které se zúčastnily tři kolektivy. První místo získal projekt Miloslava Hrubce a Pavla Němečka s návrhem stylově vycházejícím z abstraktní architektury. Na interiérech také spolupracovali Jan Suda a Blanka Sudová.  V první fázi měl být vybudován kulturní dům, v další měla vzniknout i navazující výšková budova s hotelem, kinem a administrativní budovy Krajské odborové rady. Druhá etapa ale zůstala pouze ve stádiu zamýšleného projektu. S realizací první fáze se začalo v roce 1980 na nábřeží na dnešní Americké třídě, kde se do té doby rozkládaly zelinářské zahrady. Celkové náklady dosáhly částky 320 miliónů korun. Slavnostní otevření celé budovy se odehrálo 17. ledna. 1986.

 

Jednalo se o rozsáhlou volně stojící budovu na Denisově nábřeží na polygonálním půdoryse s atypickým rozložením hmot. Exteriéru dominovala kombinace skla, čistého betonu a keramických obkladů.  Budova byla posazena na rozsáhlý sokl, který se otvíral směrem k ohybu řeky Radbuzy, kde se nacházela také dopravní komunikace. Jeho vnitřní prostory sloužily částečně jako parkoviště. Z pohledu z druhé strany řeky se tak otvíralo masivní ustupující terasovité uspořádání úrovně řeky, nábřeží, rozsáhlé betonové plochy přízemí budovy, tří podlaží stavby, dalšího ustupujícího podlaží. K těmto horizontálním liniím tvořil kontrast vertikální předstupující betonové stěny, položené kolmo k ploše fasády, které měly ve výšce prvního patra další výběžek. Tyto stěny svíraly plochy orientované do různých směrů, ve kterých se střídala v dvou vyšších podlažích pásová okna s bílými plochami pokrytými panely. V přízemní terase byly nepravidelně vykrojeny prostory, do kterých byly umístěny výlohy obchodů a vchody.  U řeky navazovala na tuto plochu lávka, na opačné straně vplývalo betonové podloží do okolní hladiny  terénu.

 

Hlavním prostorem budovy byl sál s kapacitou 1170 diváků na polygonálním půdorysu. Byl projektovaný pro víceúčelové využití s rovnou podlahou. Byl obložený dřevem a byl vybaven balkonem na půdorysu výseče šestiúhelníku.

 

Sál divadla malých forem pro 296 míst byl vybaven strmou elevaci a vchody u jeviště.  Do stropu byly zavěšeny akustické podhledy, které byly osazeny svítidly. Předscéna na půdorysu výseče elipsy zasahovala do hlediště a vedly na ni po stranách krátká schodiště. Jevištní portál byl jednoduchý se zkosenou horní hranou. V roce 2003 zde začalo působit divadlo Miroslava Horníčka.

 

Vedle těchto prostorů byly v budově umístěn další malý sál pro 276 diváků, technický kabinet se 150 místy,  četné obchody a kavárny, lahůdkářské a cukrářské krámky, klubovny a další menší sály.

 

Provoz byl ukončen 30. června 2011 poté, co budovu odkoupila developerská firma se záměrem zde postavit nové rozsáhlé obchodní centrum.  V dubnu 2012 byl objekt demolován a na jeho místě bylo prozatím zřízeno parkoviště.

 

 

Prameny a literatura:

 

Československý architekt: čtrnáctideník architektů. Praha: Panorama, 1955-1990. ISSN 0009-0697. 87/9. Str. 3.

 

KRIEGER, Miloslav. Plzeňský poutník, aneb, Plzní ze všech stran. 2., rev. a dopl. vyd. Praha: Baset, 2008. 187 s. ISBN 978-80-7340-121-4. Str. 147.

 

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

pětplustři=