enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Městské divadlo

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)1.11.1913 | otevření

historie

Ochotnické divadlo v Kouřimi začali provozovat studenti již ve 20. letech 19. století a v roce 1835 ustavili ochotníci Ochotnickou divadelní společnost.  Nechali si zřídit malé dřevěné jeviště s kulisami a oponou v hostinci U černého orla. V roce 1849 se přesunuli do hostince U hroznu a o osm let později se vrátili zpět do hostince U černého orla. S rozvojem svých aktivit a náročnějším repertoárem se zvýraznila potřeba ochotníků disponovat vhodnějším jevištěm. Vhodným prostorem se jim jevila budova Střelnice postavená v roce 1864, kterou si od Sboru měšťanských ostrostřelců pronajímali.   

 

Ochotníci uspořádali sbírku mezi měšťany, ze které financovali stavbu dřevěného jeviště, které během prosince 1866 postavil Hynek Kukerle, který se nechal inspirovat divadlem v Kutné Hoře. Jeviště bylo rozebíratelné a schovávalo se, když se nehrálo. Slavnostní otevření nové scény se uskutečnilo 26. prosince 1866 představením Slepý mládenec od J. K. Tyla. 

 

Spolek se v počátcích nenacházel v příznivé finanční situaci a pro její zlepšení byly pořádány v sále také plesy a taneční a zábavní večery. V roce 1877 si nechali v zahradě Střelnice přistavět arénu pro letní představení. Finanční situace spolku nyní dovolovala plány v delším časovém horizontu, a proto opakovaně na valných hromadách spolku padaly návrhy na zřízení nového jeviště. Vedla je k tomu značná námaha s rozebíráním a přesouváním s jeho složitou konstrukcí a kulisami, které se kvůli tomu také rychleji opotřebovávaly při skladování ve sklepě nebo na půdě. Podle popisu uveřejněného v Národních listech, „Neustálým bouráním a stavěním přišlo divadlo tak k zhanobení, že vše roztrháno jest a rozbité, a některé části již ani nejsou k potřebě.“  V roce 1878 si nechali zřídit nové lehce rozebíratelné jeviště. Jednotlivé součásti jeviště byly nyní spojeny pouze šrouby a klíny, takže jeho rozebírání bylo mnohem jednodušší. Nové dekorace a nové kulisy získali od Huga Ulíka, známého malíře Královského zemského divadla v Praze. Celkové výdaje dosáhly výše 606 zlatých.  Sál byl od počátku sdílen s vlastníky, ke kterým postupem času přibyli Sokolové, kteří si v roce 1893 založili Divadelní odbor Sokola, se kterým spolek ochotníků splynul.

 

S růstem aktivit spolků tak docházelo k organizačním neshodám, které uspíšili rozhodnutí postavit si nové divadlo. Ochotníci si zřídili fond pro stavbu stálého jeviště, do kterého plynuly výnosy z hostujících představení kočovných společností a příspěvku 3 tisíce korun od města a tisíc od Občanské záložny. O stavbě stálé scény rozhodla schůze ochotníků a zástupců dalších spolků konaná 13. února 1913. Měla být vyřešena jako přístavba ke stávající budově Střelnice. Záměru divadelníku vyšli vstříc i ostrostřelci a obec.  Městské divadlo bylo navrženo architektem Kučerou z Prahy. Stavební práce probíhaly od dubna 1913, realizoval je stavitel Urban z Kolína za celkové náklady 23 tisíc korun, které rovným dílem nesli ostrostřelci a divadelní ochotníci. Divadlo bylo slavnostně otevřeno 1. listopadu 1913 hrou Strakonický dudák od J. K Tyla.

 

Jednalo se o jednoduchý sál s galerií v zadní části hlediště a rovnou podlahou. Jeviště bylo vybaveno provazištěm. Dekorace byly pořízeny od malíře Václava Štapfera a secesní oponu namaloval Viktor Oliva. V přístavbě se nacházelo také skladiště a herecké šatny.

 

V roce 1929 bylo divadlo rekonstruováno podle projektu Ing. Havlíčka s náklady 15 tisíc Kč s důrazem na modernizaci jeviště. Ochotnický spolek zanikl v roce 1949. Správu budovy převzala Osvětová beseda. V roce 1955 bylo jeviště rekonstruováno. V rámci komunistické politiky podpory divadelní kultury byl v Kouřimi v roce 1962 otevřen nový kulturní dům. Budova Střelnice je od té doby využívána pouze jako kino. Kino se přejmenovalo na kino Tatran. V roce 1968 byla do sálu vložena v hledišti elevace. Původní balkón byl zastavěn pro promítací kabinu. Mezi lety 2013 a 2014 zde proběhla celková rekonstrukce.

 

 

Prameny a literatura:

 

POHORECKÁ, Žofie. Divadlo v Kouřimi: 1820-1913: řeč při otevření městského divadla 1. listopadu 1913. V Kouřimi: Nákladem spolku divadelních ochotníků, 1914. 66 s., [4] l. obr. příl.

 

Národní listy, 13.12.1873, č.r.13,str.2. Dostupné online.

 

 

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

sedmmínusčtyři=