enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Městské divadlo

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)20. století | otevření

lidé

Karel Vepřek |architekt

historie

Původní budova divadla v Rýmařově byla postavena buď v roce 1880 nebo 1897. Rozkládala se na půdorysu písmene T, v jehož dříku se nacházela přízemní část s hledištěm a jevištěm. Na ní bylo kolmo nasazena vstupní patrová fasáda se sedlovou střechou. Plocha průčelí byla rytmizována dvěma vysokými výklenky se šambránami uzavřenými stlačenými oblouky pro čtyři okna a centrálním vstupním portikem tvořeným z bohatě vyřezávaného dřeva, který byl složen ze štítu podpíraného čtyřmi sloupy s centrálním schodištěm.

 

V roce 1924 byla provedena rekonstrukce, při které byla podoba hlavního průčelí přestavěna při zachování dosavadních proporcí. Vyřezávaný obklad nahradil zděný portikus. Ve středovém risalitu bylo první patro nad vchodovým výklenkem podepíráno čtyřmi kanelovanými sloupy s dórskými hlavicemi. V šíři dvou středních sloupů vedlo ke vchodu centrální schodiště se zábradlím. Okna v bočních osách a pilastry risalitu byly zdůrazněny světlými lizénami. V interiéru bylo rekonstruováno jeviště a vybavenou novým příslušenstvím. V interiéru se nacházel sál s balkónem a rovnou podlahou s kapacitou asi pro 400 diváků. Začaly se zde i promítat filmy vedle toho, že sál sloužil pro politické schůze či taneční zábavy. Budova patřila městu.

 

Po druhé světové válce sloužila budova vedle filmových projekcí divadelnímu spolku Mahen. V roce 1949 zde bylo modernizováno jeviště. Větší rekonstrukce proběhla mezi lety 1960 až 1962 podle návrhu architektů Karla Vepřeka (exteriér) a Poláčka (interiér) z Olomouce. Vstupní fasáda byla rozšířena. Střední risalit byl tvarován ve vysokém řádu, kde tři vchody s dvoukřídlými dveřmi byly sevřeny úzkými pilastry. Mohutnější pilastry po jeho strachách pak nesly trojúhelníkový štít, do jehož tympanonu je vyveden neonový nápis KINO. Do úrovně mezipatra byly do prostoru mezi pilastry vloženy čtvercové plochy s městským znakem s písmeny slova KINO. V sále byly odstraněny balkony. Jeho strany podpírají masivní sloupy. Do hlediště byla zavedena elevace.

 

Provoz kina byl v roce 2008 ukončen. Budova zůstala po nějaký čas nevyužita.

 

 

 

Prameny a literatura:

 

HAVLÍČKOVÁ, Margita, PRACNÁ, Sylva a ŠTEFANIDES, Jiří. Německojazyčné divadlo na Moravě a ve Slezsku = Deutschsprachiges Theater in Mähren und Schlesien. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011-2014. 3 svazky. VZ Morava. Divadlo; sv. 4-6. Odborná publikace. ISBN 978-80-244-2891-8. Str. 249 – 257.

 

MAHEN a VYSTRČILOVÁ, Hana, ed. Amatérský divadelní spolek Mahen města Rýmařova: 1945-2000. Rýmařov: Amatérský divadelní spolek Mahen města Rýmařova, 2000. 33 s. ISBN 80-238-6202-2.

 

 

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

sedmplusdevět=