enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Multikulturní centrum Fabrika

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)1925 | Stavba

(zobrazit)2008 | Otevření
Multifunkční, vzdělávací a kulturní centrum Fabrika Svitavy vzniklo v roce 2008 přestavbou starého továrního objektu v centru města.

historie

Na konci 80. let 20 století se ve Svitavách kvůli havarijnímu stavu přestalo hrát v Lidovém divadle. Město tak následně nemělo k dispozici kvalitní sál pro nejen divadelní, ale i další kulturní a společenské produkce. Vedle toho i prostorové možnosti místní knihovny nebyly vůbec vyhovující, neboť ta disponovala různými skladištními prostory na více místech. Řešení této situace nabídla nevyužívána průmyslová továrna firmy Ettl v památkové zóně na východním okraji městského centra. Firma byla založena v roce 1870 a v roce 1924 si nechala postavit čtyřpodlažní budovu pro svou výrobu, jejíž provoz byl zahájen v roce 1927. Již v roce 1945 byla znárodněna, neboť její majitelé byli němci a nacisté. Budova se poté stala součástí n. p. Vigona, která zde udržovala výrobní provoz až do roku 1999.

 

Město schválilo v dubnu 2004 rekonstrukci objektu a poté byla architektem Romanem Svojanovským vypracována architektonická studie. V listopadu téhož roku začala práce na prováděcí dokumentaci, která byla završena v srpnu roku 2005. Na  základě výběrového řízení byl v listopadu téhož roku vybrán generální dodavatel stavby. Stavební práce byly zahájeny 16. prosince vybouráváním částí objektu.  Předpokládané náklady na stavbu ve výši 150 mil. korun byly pokryty díky částce 99,2 mil. korun z fondu EU určenému na rekonstrukci průmyslových objektů, dalších 16,49 byla dotace z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj a zbylých 34,12 mil. z investičních prostředků města.

 

Záměrem stavby bylo vytvoření víceúčelového kulturního a vzdělávacího zařízení. V centru se tak nachází učebny pro systém celoživotního vzdělávání, malý přednáškový sál, sídlo městské knihovny, další prostory pro spolky a zájmové činnosti, sociální služby, televizní studio lokální televize, restaurace, bar, internetová kavárna a obchodní pasáž. Celý komplex byl otevřen 29. května 2008.

 

Vstupní fasáda budovy je obrácena do Komenského náměstí a artikulují ji tři řady pásových oken, které prolamují mírně předsazené lizény. Nad hlavním vchodem, který tvoří vykrojený prostor do dvou pater budovy a ústí do vzdušné pasáže, je industriální markýza. Napravo od historické budovy v nové přístavbě s hladkou fasádou sevřenou z druhé strany převýšenou hmotou jeviště se nachází velký kongresový a víceúčelový sál s variabilním uspořádáním. Ten je vybaven posuvnou elevací a disponuje kapacitou 417 míst (275 v sále a 142 na balkóně). Celý komplex představuje úspěšnou revitalizaci industriální stavby pro kulturně-společenské účely.

 

 

Zdroje a literatura:

 

Naše město: svitavský kulturní a informační měsíčník. Svitavy: Městský úřad, 2001- . Dostupné také z: http://www.svitavy.cz/cs/m-27-mesicnik-nase-mesto. č.5 [květen 2008]. S. 6

 

LAHODNÁ, Hana. Průmyslová architektura Svitav a její současné využití [online]. Brno, 2009 [cit. 2017-12-03]. Available from: <http://theses.cz/id/sosm0r/>. Bachelor's thesis. Masaryk University, Faculty of Arts. Thesis supervisor PhDr.,Ph.D. Aleš Filip.

 

FRAGNER, Benjamin a VALCHÁŘOVÁ, Vladislava. Industriální topografie - architektura konverzí: Česká republika 2005-2015 = Industrial topography - the architecture of conversion: Czech Republic 2005-2015. V Praze: ČVUT, Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury, ©2014. 213 s. ISBN 978-80-01-05592-2. Str. 172 - 174. 

 

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

devětplustři=