enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Kulturní dům Na Rybníčku

Josef Hruška

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)1896 | stavba

(zobrazit)1965 | Rekonstrukce

(zobrazit)2012 | rekonstrukce

lidé

Josef Hruška |hlavní architekt
Luboš Kaplan |architekt
Boris Hladký |architekt

historie

České ochotnické divadlo v převážně německé Opavě pozvolna vyrůstalo ze skromných začátků v druhé polovině 19. století.  V roce 1880 byla založena Dělnická beseda, která uvedla několik představení a po ní byla v roce 9. října 1887 na své ustavující schůzi založena Divadelní jednota. Ta uváděla ochotnické hry v hostincích U Holeše, kam bylo pořízeno nové jeviště, a poté od roku 1890 v hostinci U pruského krále v Kateřinkách. Ta však byla jednak značně vzdálená od cílového obecenstva, jednak tam byl příliš vysoký nájem a nepříznivé podmínky. Valná hromada spolku se v březnu 1896 usnesla, že dokud nebude postaven sál při spolkovém Besedním domě, nebude ani tam ani nikde jinde vystupovat. Stavba však byla odkládána a řešení se nalezlo v dohodě se správou domu Spolku katolických tovaryšů v Opavě, kteří spolku propůjčili tamní sál. Jednota zde zahájila činnost 3. prosince roku 1896.

 

Spolek katolických tovaryšů byl Opavě založen v roce 1855. Sdružoval tovaryše jak z německého tak českého etnika na konfesním principu. Na počátku 90. let si spolek podpořený místními měšťany vypracovat novorenesanční návrh reprezentativního spolkového domu od stavitele Josefa Hrušky. Se stavebními prácemi se začalo v roce 1894. V roce 1895 byla budova slavnostně otevřena.

 

Kulturní provoz zde přerušila první světová válka, neboť pro své účely tuto budovu zabrala armáda. Ochotnické divadlo se sem po skončení války vrátilo až do připojení Opavy k německé říši v roce 1938, kdy divadelní produkce skončily. S vyhnáním německých obyvatel z města zanikl i původní spolek, který byl vlastníkem budovy. V průběhu komunistického režimu sloužila budova Závodnímu klubu Ostroj. Členové KSČ zde po roce 1945 hráli loutkové divadlo. V druhé polovině 20. století sál sloužil spíše pro plesy a taneční kurzy. Rekonstrukce budovy proběhla v roce 1965, kde byly odstraněny některé dekorační prvky.  Na počátku tisíciletí byla v zchátralém stavu s oprýskanými interiéry a zastaralým sociálním zařízením.

 

V roce 2004 jej odkoupilo město. V roce 2010 vypracoval Atelier 90 projekt na rekonstrukci, která byla dokončena v roce 2012 s nákladem 153 milionů Kč. Slavnostní znovuotevření se uskutečnilo 19. května 2012. 

Jedná se o patrovou nárožní budovu na okraji historického centra Opavy se vstupní fasádou obrácenou do Riegerovy ulice, kde se nacházela v přízemí restaurace a v patře kanceláře , knihovna a další. Původní vchod se nacházel na delší boční fasádě do ulice Na rybníčku, která  mírně ustupovala hmotou hlediště sálu se sedlovou střechou a opět mírně předstupovala zpět hmotou jevištní části. Přízemí obou fasád mělo pásovou bosáž rytmizovanou vysokými lizénami, které svíraly okna s půlkruhovými záklenky a klenáky. První a druhé patro byly odděleny profilovanou římsou. V prvním patře se nacházejí sdružená okna se suprafenestrami na hladké fasádě. Do chodby k vestibulu se vchází skrze vchod za monumentálním schodištěm. Po jeho pravé straně se nachází restaurační místnosti.  Z vestibulu je přístupné na pravé straně dvoukřídlé schodiště do prvního patra a vchod do spojovací chodby po straně jeviště.

 

Společenský sál byl vybaven úzkou galerií obepínající sál ze tří stran a zakončen neckovou klenbou. Jeho přízemí s rovnou podlahou bylo rytmizováno kanelovanými pilastry s jónskými hlavicemi.  Ty tvoří výseky pro okna po levé straně směrem k jevišti a pro vchody bez dveří s obloukovou klenbou do chodby předsálí po straně pravé. Původní zábradlí galerie bylo v roce 1965 vyměněno a znova i v roce 2012 vyměněno za konstrukcí s porézní bílou glazovanou keramikou, která slouží také jako vzduchotechnické potrubí.  K hmotě budovy do dvora byla přidána přístavba sloužící jako zázemí. Za ní se nachází zahradní restaurace. Portálové zrcadlo je zkrášleno úzkým ozdobným pásem, v jehož vrcholku je vyvedena štuková lyra. Sál je vyveden v bílé, ke které kontrastují pouze tmavě červená pole na stropě a na zdi na galerii.

 

 

 

 

Zdroje a literatura:

 

DIVADELNÍ JEDNOTA a ČEPELÁK, Václav, ed. Památník Divadelní jednoty v Opavě. V Opavě: Divadelní jednota, 1927. 60 s., [16] s. obr. příl.

 

ZBAVITEL, Miloš. Kalendárium dějin divadla v Opavě. Vyd. 1. Opava: Matice slezská, 1995. 133 s., [8] s. il. ISBN 80-238-0561-4.

 

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

čtyřimínusjedna=