enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Zámecké divadlo v Duchcově

Jan Baptista Mathey

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)00. léta 18. století | stavba
Divadelní sál, umístěný v jižním křídle zámku, s největší pravděpodobností vznikl již při jeho stavbě.
(zobrazit)10. léta 19. století | rekonstrukce

lidé

historie

Jedním ze znaků, který definoval značnou část barokní aristokracie jako skupinu, byla její participace na vysoké kultuře, jejíž přirozenou součástí bylo divadlo. Některé osobnosti z řad šlechty byly velmi nakloněny k mecenášství a tak byla barokní doba rozkvětem šlechtických divadel či spíše divadelních sálů v pražských i venkovských rezidencích.  Jednou z nich byl i duchcovský zámek, který v 18. a 19. století patřil rodině Valdštejnů. Ti měli mnoho co do činění s divadelní kulturou tohoto věku. Nechali zbudovat divadlo v Litomyšli (Jiří Josef z Valdštejna-Vartemberka <1768–1825>), v Mnichově Hradišti a Třebíči (Johann Vincenc Ferrerius z Valdštejna <1731 – 1797>), který se také neúspěšně snažil o zavedení scény ve svém pražském paláci. Na zámku Kozel Kristián z Valdštejna a Josef Karel z Valdštejna na Duchcově.

 

Duchcov byl původně renesanční zámek, který vznikl přestavbou tvrze podle návrhu J. B. Matheye v letech 1675–1685 na popud Jana Bedřicha z Valdštejna. Roku 1707 byla tato stavba rozšířena o dvě křídla. Další klasicistní přestavba z let 1812–1818 dodala zámku jeho dnešní vnější vzhled. Je možné, že divadelní sál vznikl již při přestavbě z počátku 18. století, ačkoliv dochované inventáře ve valdštejnském archívu z roků 1773, 1780 a 1800 jej nezmiňují. Existence divadélka je doložena v pramenech k roku 1804, kdy zde bylo uvedeno 22 inscenací. V tomto období se zde odehrával rušný společenský život a uplynulo šest let od smrti slavného svůdníka, básníka a dramatika Giacoma Casanovy, kterého si Josef Karel z Valdštejna najal, aby pracoval jako knihovník ve zdejší zámecké knihovně. Ten napsal hru pro nedaleké zámecké divadlo v Teplicích, které tehdy žilo rušným lázeňským životem s urozenými hosty. Majitel pořádal slavnosti, hostiny, dostihy i divadlo a scházela se zde tehdejší vybraná společnost také díky proslulosti nedalekých Teplic. Kvůli těmto okolnostem je možné předpokládat, že divadlo bylo zámeckou společností využíváno již dříve, ačkoliv prozatím nejsou k dispozici žádné zprávy.   

 

Divadelní sál se nacházel v západní části jižního křídla zámku s rozměry 19 na 6 metrů a 4,5 metrů na výšku, zaklenutý půloválnou klenbou na odsazených patkách, rytmizovanou 5 protilehlými výsečemi, v nichž jsou na jižní stěně vsazena okna. V jedné třetině byl sál rozdělen 1 metrem silným klenebním pásem půloválného tvaru, který byl patrně obdobou portálového zrcadla. V jevištní části o rozměrech 6,5 na 6 metrů byly dvě okna na jižní stěně, dvě na západní a na dveře pro herce do přilehlé šatny na severní stěně pod jednou z klenebních výsečí. Hlediště zabíralo zbylé zhruba dvě třetiny prostoru pod třemi výsečemi. V první dekádě 19. století se v něm nacházelo 12 velkých a malých dřevěných lavic, dva zlacené lustry a prkenná podlaha.

   

Vedle toho, že se z divadla nic nedochovalo, nebylo o něm zatím ani nalezeno mnoho archivního materiálu a tak i poznatky o jeho historii jsou relativně omezené. Ze soupisu zámeckého inventáře z roku 1808 jsme zpraveni o dekoračním fundu celkem 10 základních scén, značného množství rekvizit, kulis, kostýmů, paruk a dalšího vybavení. Nedostatek záznamů o honorářích pro umělce by mohl indikovat, že role byly obsazovány členy hraběcí rodiny a přátel.  Z roku 1814 se dochoval protokol o prohlídce budov od zednického mistra a tesaře. Z něho jsme také informováni o tehdejší podobě divadla.  Nelze tak ani s jistotou určit období, ve kterém bylo divadlo využíváno. Patrně zaniklo v druhé polovině 19. století v období, kdy zámek již nebyl natolik využíván. V roce 1921 koupil zámek stát. Bývalý divadelní sál dnes slouží jako depositář obrazů.  

 

 

Prameny a literatura:

 

PEŠKOVÁ, Pavla. Zámecká divadla rodu Valdštejnů v Čechách a na Moravě. Vyd. 1. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2006. 144 s., [36] s. obr. příl. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 80-86928-12-8.

HOBZEK, Josef, KOUKAL, Pavel a ROKYTA, Hugo. Duchcov: státní zámek. Ústí nad Labem: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, 1975. 18 nečíslovaných stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh. Památky severních Čech.

KOUKAL, Pavel. Státní zámek Duchcov. 1. vyd. Ústí nad Labem: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem, 2004. 29 s. ISBN 80-85036-28-2.

 

Tágy: Zámecké divadlo

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

dvaplustři=