enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Kulturní dům TRISIA

František Křelina

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)18.9.1970 | Otevření
Stavba kulturního domu začala v roce 1966 a slavnostní otevření se konalo v roce 1970.

lidé

František Křelina |hlavní architekt
Michal Mikula |architekt

historie

V malé zemědělské obci Třinec během 19. století vyrostly železárny, které přitahovaly rostoucí populaci pracovníků. Dělníci si v roce 1908 postavili Dělnický dům hlavně díky darům a z příspěvků zaměstnanců železáren.  Roku 1910 pak ze členstva sociálních demokratů vznikl spolek Sila, v jehož rámci fungoval i ochotnický divadelní kroužek. 

 

V padesátých letech začal komunistický režim masivně investovat do těžkého průmyslu a jedním z jeho preferovaných odvětví se přirozeně staly železárny. V dobovém myšlení byl pokrok mimo jiné chápan v množství tun oceli a železa, které bylo národní hospodářství schopné vyrobit, což se také stalo jedním z často opakovaných bodů jejich propagandy. Třinecké železárny se tak staly místem masivních investic jak do samotné výroby, tak do sociálních a bytových kapacit. Na počátku 70. let vyrobily s 21 tisíci zaměstnanci téměř čtvrtinu produkce oceli tehdejšího Československa.   Spolu s příchodem značného množství pracovních sil do regionu byla řešena i otázka kulturních zařízení.  Závodní klub ROH TŽ založený v roce 1949 pak nuceně sloučil předchozí kulturní spolky.  V roce 1961 byl sloučen s osvětovými besedami jako Jednotné kulturní středisko ROH Třineckých železáren. Pro jeho potřeby se v roce 1965 začalo se stavbou kulturního domu podle projektu Františka Křeliny.  Dům kultury byl slavnostně otevřen 18. září 1970. O den později zde činohra Národního divadla sehrála hru Naši furianty od Ladislava Stroupežnického.

 

Volně stojící budova byla postavena na půdorysu písmene T, jehož dřík obsahuje divadelní sál s jevištěm a převýšenou hmotou provaziště. Obsahovala divadelní trakt, restauraci, společenský sál, loutkové divadlo, přednáškové sály a klubovny.  Třípodlažní vstupní fasáda byla tvořena z Boletických panelů a její jednoduchost porušoval pouze centrální vstupní risalit nesený na pilířích, na jehož kladí byl vložen vlys s reliéfem.  Do parteru divadelního sálu se vchází ve středu zadní části skrze čtyři sdružené dvoukřídlé dveře a po obou stranách při jevišti. Divadelní sál s mírnou elevací je rytmizován vertikálními předsazenými pásy, za nimiž jsou stěny obloženy dřevěnými obklady. V zadní části je umístěn balkón podpíraný dvěma sloupy, jehož poprseň je mírně zvlněná na svých stranách. Kanelovaná poprseň stejně jako jíž zmíněné pásy jsou vyvedeny ve světle růžové barvě kontrastující se sytě červenými potahy a oponou divadla.  Stropní svítidla jsou vložena za zaoblené podhledy, z nichž jeden slouží jako masivní překlad portálového zrcadla a určuje šířku předscény. Je nesena dvěma zaoblenými kanelovanými masivními polosloupy. Na tu vedou po stranách dvě krátká schodiště.

 

V roce 1996 založili společně Třinecké železárny s dvoutřetinovým a město se zbývajícím podílem akciovou společnost TRISIA.  Sály byl rekonstruován v roce 2012 a v roce 2014 byla renovována fasáda, které byla vtištěna modernější podoba podle projektu Michala Mikuly. Kulturní dům vedle divadelní produkce slouží také rekvalifikačním kursům, větším společenským akcím a výstavám. V přízemí se také nachází sál loutkového divadla.

  

 

 

Prameny a literatura:

 

KREUZ, František. Společenský dům ROH Třineckých železáren. 1. vyd. Praha: Práce, 1974. 75, [1] s. Příruční knihovna ROH. Knižnice odb. funkcionáře.

 

Tágy: Dům kultury

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

dvamínusjedna=