enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Dělnický dům

Josef Brodský

alias Sokolovna
historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)17.7.1909 | otevření

(zobrazit)1979 | konec využití pro divadelní účely

lidé

Josef Brodský |hlavní architekt

historie

Budovu dnešní sokolovny  si  původně nechala  postavit místní buňka sociální demokracie jako Dělnický dům pro své politické, kulturní a společenské účely.  Stavba proběhla v roce 1909 podle projektu stavitele Josefa Brodského. Zahrnovala restauraci, obchod, pekárnu a společenský sál. Byla otevřena 17. července 1909 při velké slavnosti sociálních demokratů, kdy se konalo veřejné cvičení, měl projev poslanec Němec a městem prošel průvod.

 

Jednalo se o patrovou nárožní stavbu v secesním stylu. V nároží je mělký risalit, jehož roh byl zkosený. Plocha zkosení vytváří svého druhu hlavní vstupní průčelí, neboť se v tomto pásu nachází hlavní vchod s dvoukřídlými dveřmi, které chrání balkon na konzolách. Zkosení bylo završeno štítem, k němuž po obou stranách přiléhaly další polygonální štíty uvnitř risalitu v liniích svých fasád. V přízemí byla okna se stlačeným zaklenutím a klenákem s bohatě zdobenými šambránami s nadokenními římsami a zubořezem. Pravoúhlá okna v patře byla navíc zdobena trojúhelníkovými frontony. Po levé straně od centrálního nároží se za spojovacím krčkem nacházela hmota sálu, který byl osvětlen pěti vysokými okny. Jejich plochy jsou rozčleněné na šest polí pomocí dvou stojin a poutce. Jsou zasazeny do profilovaných šambrán s nadokenními profilovanými římsami se zubořezy, na které po náznaku kordonové římsy navazují slepá půlkruhová okénka s klenáky. Hmota sálu byla za korunní římsou se zubořezem završena sedlovou střechou.  

 

Jednoduchý sál měl rovnou podlahu pro multifunkční využití. Jevištní portál byl tvořen ze dvou pilířů s překladem, ve kterém vyl vyveden nápis „pobratří se lidstvo volné, klesnou pouta otroků“, což bylo z Písní otroka Svatopluka Čecha. Nad ním byl vyveden figurální tympanon nazvaný „Hold práci“ z dílny J. J. Hlavy, který zachycoval místní dělnické předáky.

 

Mezi lety 1909 až 1916 zde působilo Divadlo Dělnického domu. V roce 1916 byla stavba prodána v dražbě Sokolu. Ten ji začal využívat jako tělocvičnu, ale přesunuli se sem i ochotníci, kteří do té doby byli aktivní v sále na radnici. V roce 1929 byla založena loutková scéna Sokola, která tyto prostory využívala také. V roce 1950 byl založen Divadelní soubor ZK ROH Pojizerských bavlnářských závodů, později od reorganizace podniku jako Divadelní soubor  Koloraklubu. V roce 1979 se sloučil s Ochotnickým divadelním spolkem do Divadelního spolku Divadlo Ivana Olbrachta a přesunuli se ze sokolovny do nově postaveného Kulturního domu. Sokolovna byla v po Sametové revoluci vrácena Sokolu a je využívána převážně jak tělocvična.

 

 

 

 

Prameny a literatura:

 

LANGHAMER, Antonín, ed. Vyprávění o divadle v Semilech: [Sborník]. Semily: Osv. beseda, 1964. 34, [2] s.

 

LENDEROVÁ, Milena: Divadlo Dělnického domu v Semilech. In: Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědný sborník. Semily: Okresní archiv Semily, [1988]- . ISSN 1211-975X. 1989, sv. 2.

 

Památník osmdesátiletého trvání ochotnického divadelního spolku v Semilech. V Semilech: Ochotnický divadelní spolek, 1945. 54 s., [20] s. obr. příl.

 

GLOS, Josef, ed. Sedmdesát let Ochotnického divadelního spolku v Semilech 1864-1934. V Semilech: Ochotnický divadelní spolek, 1934. 52, [I] s.

 

Pod vlastním krovem: 17. a 18. červenec 1909. Semily: Výkonný výbor soc.-dem. organisací, [1909]. 13 s.

 

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

sedmplusdevět=