enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Slovácké Divadlo

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)10.10.1945 | Otevření
Otevřeno hrou Gabriely Preissové Její pastorkyňa.

historie

Počátky provozování divadla v Uherském Hradišti jsou spojeny s činností jesuitů, kteří zde v pobělohorské době působili a divadla si cenili také pro jeho pedagogický a rekatolizační potenciál. Mezi lety 1724 – 1732 si nechali pro své školské divadlo ve své koleji vybudovat divadelní sál s kukátkovým jevištěm a příslušným zázemím a vybavením. Po zrušení řádu v roce 1773 se dostala kolej do majetku města, které čas od času  sál pronajímala sál kočovným divadelním společnostem. Po napoleonských válkách se divadlo přesunulo do jiného sálu v koleji, Reduty, což byl refektář bývalého kláštera, který byl také využíván pro další společenské účely. Poté co Češi převzali správu města, vyhradili sál v roce 1891 pro českou školu a tak zde divadelní produkce na čas skončily.

 

Spolek divadelních ochotníků v Uherském Hradišti založený v roce 1897 si našel své útočiště právě v Městské Redutě. Sál Reduty byl počátkem 20. století adaptován pro divadelní účely. Divadlo se hrálo také v Lidovém domě na náměstí v domě bývalého rychtáře Jana Českého, kde nechala tělocvičná jednota Orel postavit tělocvičnu s divadelním jevištěm.

 

V meziválečném období se věnoval divadlu i odbor Sokola. Ten byl ve městě založen v roce 1872 a v roce 1909 si otevřel budovu na dnešním Tyršově náměstí. Protože se jejich aktivity rozrůstali, nechali si v roce 1928 postavit novou tělocvičnu i s jevištěm a točnou na přilehlém pozemku k dosavadní zástavbě, kde také začali provozovat divadlo.

 

Profesionální divadlo v Uherském hradišti zahájilo svou činnost 10. října  1945 hrou Její pastorkyňa od Gabriely Preissové v sále Městské Reduty. Ta však vyžadovala rekonstrukci, pro níž byl i k dispozici projekt bratří Šlapetů. Avšak kvůli pochybení úřadu propadla žádost a dotace na její provedení. Okresní národní výbor rozhodl, že dá divadlu k dispozici sál zdejší sokolovny do té doby, než bude sál v Redutě rekonstruován. Po komunistickém převratu byl Spolek Slováckého divadla rozpuštěn a Městský národní výbor se stal provozovatelem následnické organizace Slovácké divadlo. To mělo v Redutě organizační komplikace, neboť díky vytíženosti prostoru nemělo dostatečné množství času na přípravu představení. Jako řešení nevyhovujícího stavu bylo zvažováno i přenesení působnosti divadla jinam. Rozhodnutí převážilo ve prospěch rekonstrukce budovy sokolovny, aby lépe vyhovovala divadelním účelům. Adaptační práce byly zahájeny v listopadu roku 1957. Působnost divadelního souboru se nevztahovala pouze na Uherské Hradiště, ale zahrnovala i širší region Valašska. V období mezi lety 1949 až 1953 byl soubor administrativně připojen k Divadlu pracujících v Gottwaldově. Slavnostní otevření se uskutečnilo 29. 4. 1959 premiérou hry Gazdina roba od Gabriely Preissové.

 

V šedesátých letech byla administrativně nařízena redukce počtu členů souboru. Jako pobočná scéna bylo v roce 1978 otevřena Malá scéna na nedalekém Mariánském náměstí. Generální rekonstrukce budovy proběhla mezi lety 1991 až 1992 během nepřerušeného provozu divadla.

 

Exteriér vstupní fasády obrácené do Tyršova náměstí je patrový s vystupujícím prvním patrem, které je od druhého odděleno římsou. Hlavní vchod byl umístěn do levé strany tohoto rozšíření a nad jeho půlkruhovým obloukem je dnes vyveden nápis Slovácké divadlo. Okna v prvním patře jsou s půlkruhovým záklenkem. Za ní pak ustupuje hmota valbové střechy. V nároží se pak tyčí masivní mírně převýšená hmota. Fasáda obrácená ke hřišti je značně členitá a přechází ve spíš funkcionalisticky pojatou třípodlažní přístavbu  s rovnou střechou z přestavby v roce 1957, ve které se nachází kanceláře, zkušebna, byty a dílny. Jedná se o komorní sál obehnaný ze tří stran balkonem a rovnou podlahou. Masivní tmavé pilíře u jeviště slouží jako hrany portálového zrcadla.

 

 

 

Prameny a literatura:

 

HLOŽKOVÁ, Hana et al. Slovácké divadlo Uherské Hradiště 1995-2005. Uherské Hradiště: Slovácké divadlo, 2005. 78 s. ISBN 80-239-9282-1.

 

SLOVÁCKÉ DIVADLO. Almanach Slováckého divadla Uherské Hradiště. Uherské Hradiště: Slovácké divadlo, [1995]. 91 s.

SLOVÁCKÉ DIVADLO. Slovácké divadlo Uherské Hradiště. Uherské Hradiště: Slovácké divadlo Uherské Hradiště, 2015. 81 stran. ISBN 978-80-270-0365-5.

Nová sokolovna v Uh. Hradišti 1928-1930. [Uh. Hradiště]: Tělocvičná jednota Sokol, [1930]. 40, [I] s.

 

ŠORMOVÁ, Eva et al. Česká divadla: encyklopedie divadelních souborů. Praha: Divadelní ústav, 2000, xvi, 615 p. ISBN 80-700-8107-4. s. 437—440

 

Kniha o Redutě. Vyd. 1. Velehrad: Ottobre 12, 2001. 301 s. Genius loci. ISBN 80-86528-05-7.

 

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

čtyřiplusosm=