enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

HaDivadlo

Bohuslav Fuchs

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)30. léta 20. století | stavba

(zobrazit)2004 | otevření
HaDivadlo přesídlilo do prostor zaniklého kina Alfa.

lidé

(zobrazit)Bohuslav Fuchs |hlavní architekt
Architekt, urbanista a teoretik. Stal se významným představitelem funkcionalistické architektury. Soustředil se na oblast bydlení a veřejných staveb. V rané tvorbě vyšel z neoplasticismu, záhy byl zaujat racionálním funkcionalismem.Více divadel

(zobrazit)Tomáš Rusín |architekt

Absolvent FA VUT Brno a umělecké školy ve Vídni, pracoval ve Stavoprojektu Brno v ateliéru V. Rudiše, krátkodobě ve Vídni u prof. Wilhelma Holzbauera. Od roku 1990 vede spolu s Ivanem Wahlou společný atelier RAW. Jejich společná tvorba se zaměřuje především na veřejné interiéry, které se vyznačují střízlivou technicistní elegancí a světelnými efekty směřující k výrazovému minimalismu. Věnují se rovněž scénografií a návrhům výstav.

Více divadel

Karel Bezrouk |stavitel
František Hrdina |Zadavatel stavby

historie

Soubor divadla HaDivadlo zahájil dne 18. června 1974 činnost představením Revoluční epos a po působení v Národním domě v Prostějově se jeho členové přesunuli do Brna. Zde našli nejprve své sídlo v Klubu školství a vědy B. Václavky (1985 – 1988), následně v Kulturním středisku na Šelepově ulici (1988 – 1990) a poté působili mezi lety v divadelním prostoru Kabinet múz (1991 –  2003). HaDivadlo se v roce 2004 přestěhovalo do bývalého kina v Alfa pasáži  v centru Brna.   

 

Moderní komplex Paláce Alfa je jedenáctipodlažní funkcionalistická budova postavená podle návrhu Bohuslava Fuchse.  Nechal si jej postavit stavební podnikatel František Hrdina na místě původní zástavby šlechtických domů.  Finální plány předložil Fuchs v dubnu 1930. Realizace projektu byla řešena v technické kanceláři stavební firmy zadavatele architektem Karlem Bezroukem. Povolení ke stavbě bylo uděleno v květnu 1930. Celá stavba byla konstruována ve třech etapách. Část budovy s kinem byla dokončena již v roce 1932 a veškerá stavební činnost v roce 1937.

 

Vnější fasáda je obložena deskami z bílého opacitu a je rytmizována pásy oken.  Od šestého patra výše hmota jednotlivých pater ustupuje z linie fasády. Vyšší patra budovy slouží jako bytové jednotky v počtu 180 a přízemní dvě patra tvoří patrovou dvoranu s ochozem s obchody po svém obvodu.  Její strop rytmizují železobetonové překlady, mezi něž jsou zasazeny luxfery.  Jedním ze zde dostupných prostor v přízemí bylo i kino pro 800 diváků, které bylo slavnostně otevřeno 28. února 1932 promítáním filmu Bílé opojení.  Oproti vchodovým dveřím se nacházela pokladna a schody do foyer a dále do sálu. Během druhé poloviny dvacátého století se zde promítalo pod názvem kino Praha a poté kino Alfa.  Jeho provoz se na počátku nového tisíciletí přestával vyplácet a byl ukončen roku 2003.

 

Zdejší sál byl v roce 2004 adaptován na variabilní typu black box podle projektu architektů Tomáše Rusína a Ivana Wahla.  V průběhu rekonstrukce byly prostory rozšířeny vybouráním příčky za promítacím plátnem. V perimetru hlediště byly do sálu vloženy čtyři nosné válcové sloupy. Na nich jsou usazeny překlady, na kterých je zavěšena pojízdná ocelová lávka se světelnou technikou. Za sloupy obepíná sál ochoz a stěny za ním jsou potažené černou látkou. Kapacita prostoru s variabilní elevací na kovové konstrukci dosahuje téměř 200 diváků. Ohraničení otevřeného prostoru bez opony na jeviště a hlediště je pouze naznačeno dvěma ze zmíněných sloupů po stranách sálu, vedle kterých se nacházejí po obou stranách dvoukřídlé dveře z foyeru.

 

Za hlavní hrací plochou se nachází užší zadní jeviště připomínající chodbu umístěnou do středu se zaoblenými rohy. Po jejích stranách se zevnitř nacházejí herecké šatny a toalety, ke kterým z jeviště vedou na obou stranách další vchody při bočních zdech.  Od jeho vyústění až ke vchodům do sálu vybíhají po obou stranách v prvním patře prosklené osvětlovací a zvukové kabiny s nezaoblenými rohy zasazené do ochozu.

 

 

Prameny a literatura:

 

ČERNOUŠEK, Miloš a Josef KOVALČUK. HaDivadlo: (hry, scénáře, studie, dokumenty). Staňkov: ALE, 1996. ISBN 80-900793-5-0.

KOVALČUK, Josef. Hvězdy nad Kabinetem múz: HaDivadlo - 2 (1990-2003). V Brně: Janáčkova akademie múzických umění, Divadelní fakulta ve spolupráci s nakl. Větrné mlýny, 2010. ISBN 978-80-86928-87-6.

LAZORČÁKOVÁ, Tatjana. Depeše na kolečkách: HaDivadlo 1978 : analýza, rekonstrukce a dokumentace inscenace režiséra Svatopluka Vály. V Brně: Janáčkova akademie múzických umění, 2011. ISBN 978-80-7460-006-7.

JUST, Vladimír. Proměny malých scén: rozmluvy o vývoji a současné podobě českých autorských divadel malých jevištních forem. Praha: Mladá fronta, 1984. Máj.

HLAVÁČKOVÁ, Petra a BENČÍKOVÁ, Barbora. Plný dům: Alfa pasáž 1937-2017. 1. vydání. Brno: Alfa pasáž, spol. s.r.o., 2017. 22 nečíslovaných stran. ISBN 978-80-270-2055-3.

SOLT, Judit et al. Rusín & Wahla: architekti = architects. Brno: Obecní dům, ©2008. 151 s. ISBN 978-80-254-3794-0.

 

Tágy: Funkcionalismus, black box

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

osmplusjedna=