enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Kabinet múz

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)1927 | Stavba

(zobrazit)1991 | Otevření
úpravu parteru pro potřeby brněnského HaDivadla provedl v roce 1991 ateliér RAW (Ivan Wahla a Tomáš Rusín)
(zobrazit)2012 | otevření

lidé

(zobrazit)Tomáš Rusín |architekt

Absolvent FA VUT Brno a umělecké školy ve Vídni, pracoval ve Stavoprojektu Brno v ateliéru V. Rudiše, krátkodobě ve Vídni u prof. Wilhelma Holzbauera. Od roku 1990 vede spolu s Ivanem Wahlou společný atelier RAW. Jejich společná tvorba se zaměřuje především na veřejné interiéry, které se vyznačují střízlivou technicistní elegancí a světelnými efekty směřující k výrazovému minimalismu. Věnují se rovněž scénografií a návrhům výstav.

Více divadel

Karl Lehrmann |architekt

historie

Budova Generálního ředitelství Báňské a hutní společnosti (Česká spořitelna) byla postavena podle projektu architekta Karla Lehrmanna v roce 1922. O pět let později zakoupila budovu Spořitelna zemského hlavního města Brna. Monumentální nárožní budova měla šest poschodí. Byla horizontálně členěna okenními pásy a s římsami, v některých případech se zubořezem. Vedle firemního provozu zde v přízemí sídlila i kavárna, do které se vstupovalo hlavním vchodem v nároží budovy, další obchody v přízemí byly přístupné ze Sukovy ulice. V jedné z nich se také napravo před vjezdem do dvora nacházel vstup do prostoru tržnice. Tu v meziválečném období využíval mezi jiným také Rotary club. Po druhé světové válce se prostory využívaly jako prodejna gramofonových desek a tržnice. Krátce po Sametové revoluci městská samospráva prostor přidělila HaDivadlu. Pro jeho potřeby byla bývalá tržnice roku 1991 upravena podle projektu Tomáše Rusína a Ivana Wahly z atelieru RAW. Divadlo bylo slavnostně otevřeno 3. května 1991 představením Hostina Trimalchinova.

 

Mezi lety 1991 a 2003 zde působilo HaDivadlo, poté do roku 2007 Divadlo v 7 a půl. Mezi lety 2007 – 2012 využívala prostor Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění, poté Divadlo Feste.

 

K prosklené části fasády do Sukovy ulice připomínající výlohu obchodu přiléhají dvě místnosti, z nichž ta nalevo slouží jako divadelní foyer a ta napravo jako bar. Z foyeru vede chodba do flexibilního sálu typu black box o rozměrech 14,4 na 9 metrů s kapacitou 80 až 100 diváků podle charakteru uspořádání prostoru.  Po pravé straně od vchodu se nachází malé jeviště. Za ním jsou k dispozici dvě herecké šatny. Vlevo vzadu jsou sále přístupné toalety a dále místnost pro skladování techniky. Intimita prostoru odpovídá charakteru experimentální divadelní produkce.

 

 

 

Prameny a literatura:

 

KOVALČUK, J. Hvězdy nad Kabinetem múz. HaDivadlo 2 (1990-2003). 1. vydání Brno: Janáčkova akademie

múzických umění, 2010, s. 19.

 

KOVALČUK, J. ČERNOUŠEK, M. HaDivadlo: hry,studie, scénáře, dokumenty. 1. vydání Praha: ALE Pavla Ledna, 1996

 

SOLT, Judit et al. Rusín & Wahla: architekti = architects. Brno: Obecní dům, ©2008. 151 s. ISBN 978-80-254-3794-0.

 

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

devětplusdevět=