enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Dům Kultury

František Jelínek

alias Dům kultury ROH
historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)X.11.1984 | otevření

lidé

František Jelínek |hlavní architekt

historie

První zprávy o provozování divadla v Uherském Brodě se váží ke spolkové činnosti Divadelního odboru Občanské Besedy, která byla založena v roce 1869. Nejprve měla do roku 1873 malé jeviště v hospodě U Šrámků, následně do roku 1877 ve Fuchsově hostinci. Od roku 1881 měla sídlo v hostinci U koruny, kde si nechala i vybudovat divadelní sál s novým jevištěm, který byl poté nazýván U Vítů. Spolek byl rozpuštěn v roce 1923 a jeho majetek přešel na Jednotu Sokola.  Vedle toho divadlo provozoval  odbory Sokola od roku 1891 a od roku 1931 v sále nové budovy  Sokolovny.   Další byla organizace Orel, která se zde ustanovila 23. května 1920. Pro své divadelní aktivity si pronajímala sál s malým jevištěm v budově Občanské záložny, která byla postavena v roce 1876 na Mariánském náměstí. V roce 1927 ji odkoupila a nechala pro své potřeby rekonstruovat jako Lidový dům podle projektu stavitele Otakara Jedličky. Ve dvoře domu byl vztyčen společenský sál, ve kterém se také inscenovala představení ochotníků.

 

Po komunistickém převratu byla  ochotnická divadelní sdružení násilně sloučena do Závodního klubu Závodů přesného strojírenství, kde se v lednu 1951 ustavil Divadelní odbor.  Později byly okolní odborové organizace v roce 1962 sloučeny pod Sdružený závodní klub ROH. Ten dostal do užívání bývalý Lidový dům, který nechal v roce 1963 rozšířit. Budovu ovšem 6. září 1972 postihl požár a naprosto ji zničil. Příslušné odbory státního aparátu tak byly nuceny hledat řešení, které našly ve stavbě nové budovy Domu kultury. Její základní kámen byl položen 6. října 1978. Stavba podle projektu architekta Františka Jelínka měla být původně dokončena v roce 1981, ale Dům kultury byl otevřen v listopadu 1984 jako Dům kultury ROH.

 

Jedná se o volně stojící budovu nedaleko hlavního náměstí, která svým charakterem patří do stylu brutalismu. Je sestavena na západní straně z vertikálních betonových pásových bloků sestupujících k hmotě navrstvené z bloků horizontálních.  K sestupujícím plochám pásů se zezdola symetricky otevírá ustupující a stoupající plochy vstupu, které vytváří kontrast svým tmavě hnědým obložením. Další vstupní patrová přístavba ze západní strany je rovněž s tmavě hnědým obkladem, který je na severní části budovy napojena na další dvoupatrovou přístavbu.  Jedná se o víceúčelový sál pro 542 diváků s rovnou podlahou s visutým balkonem. Stěny sálu zdobí panely z dřevěných obkladů.  Vedle hlavního sálu se v budově nachází také sál loutkového divadla s visutými lávkami.  Budova byla nově zrekonstruována v letech 2009 – 2010.

 

 

Prameny a literatura:

ŠVEHLÍK, Roman: Ochotnické divadlo v Uherském Brodě. Bakalářská práce. Brno, MU, FF - KDS při SE 2009.

 

Tágy: Dům kultury, Komunistické Československo

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

devětmínustři=