enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Městské divadlo v Nadsklepí

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)1868 | jeviště
Divadlo bylo  umístěno v budově Nadsklepí, která byla původně lednice pravovárečného měšťanstva. Roku 1868 byl nad sklepy vystavěn sál a hostinské místnosti, kde se hrálo na rozkládacím jevišti.  Roku 1892 bylo v sále zřízeno stálé jeviště.
(zobrazit)1935 | Rekonstrukce
Roku 1920 zakoupilo budovu město Kroměříž a roku 1935 ji dalo přestavět na divadlo.
(zobrazit)1968 | kino
Od roku 1968 slouží Nadsklepí jako kino.

historie

V roce 16. 4. 1865 odehrál v Kroměříži své první představení nově založený Spolek ochotnického divadla, který vznikl z iniciativy národně smýšlejících českých měšťanů. Své působiště si našel v budově Nadsklepí.

 

Tato volně stojící neoklasicistní budova byla postavena mezi lety 1868 a 1870 právovárečnými měšťany nad pivovarskými sklepy a byla vybavena společenským sálem. Jednalo se o patrovou budovu zasazenou do mírného svahu s mělkým centrálním rizalitem s nízkým trojúhelníkovým frontonem, lemovaný na vrchních ramenech dvěma liniemi zubořezů. V přízemí se v něm nacházely dva vchody, nad kterými byl v prvním patře balkón. Symetricky po obou stranách centrálního rizalitu ustupovaly hladké dvouosé fasády, ta pravá byla rozšířena o mírně menší dvouosou přístavbu s dalším vchodem. Hladká fasáda byla členěna horizontálně kordonovou římsou. Vevnitř se nacházely dva sály nazývané velká a malá dvorana, restaurace se zahradou a kuželnou. Sál byl nejprve prostý bez jeviště a galerie. Ochotníci nejdříve používali přenosné jeviště ze dřeva, které do budovy dováželi a tam sestavovali, což pro ně představovalo vydání značného množství energie. Majitelé pronajímali celou budovu hostinskému, který se staral o její provoz.  K hlavnímu vchodu budovy bylo v roce 1888 přistavěno trojramenné schodiště.

 

 

V roce 1892 byla zahájena generální oprava budovy, kterou financovalo Národnímu družstvo v Kroměříži, aby zlepšila podmínky pro saturaci kulturních potřeb české komunity. Ochotníci, pro které stavitel Ladislav Mesenský vypracoval návrh přístavby samostatného jeviště, se pokusili prosadit její realizaci, což se jim podařilo a na jejich náklady byla také vybudována. 4. 12. 1892 byl sál slavnostně otevřen představením Zmařená svatba od Karla Šebora. Konaly se v něm však i plesy a výstavy a prostor se tak stal kulturním centrem. Ochotníci zbaveni značné organizační zátěže od tohoto okamžiku produkovali značné množství představení. Časem se však jejich energie vyčerpala a v průběhu první světové války na nějaký čas provozování divadla ustalo.

 

Město budovu odkoupilo v roce 1919 a zřídilo v jejím hlavním sále kino poté, co zde byly provedeny nutné úpravy. Existence kina omezovala možnosti ochotnického divadla, neboť hlavní termíny byly přiřazovány filmům. V roce 1935 však by sál adaptován pro divadelní účely. Hlediště bez elevace mělo rozměry 20,2 na 13,2 metrů a disponovalo celkovou kapacitu 520 diváků.  Jeviště s orchestřištěm mělo rozměry 13,2 na 80 metrů a bylo vybaveno provazištěm.

 

V roce 1945 se ustavila na krátkou dobu jednoho roku profesionální scéna Hanácké divadlo, která se uvedla 11. 12. 1945 hrou Ruští lidé Konstantina Simonova. Ochotníci pokračovali ve své činnosti a v roce 1952 se sloučili s Domem osvěty. V roce 1965 byl otevřen nový Dům klultury, kam ochotníci přesunuli svou aktivitu. V roce 1968 bylo divadlo přizpůsobeno pro promítání filmů. Jako v podobných případech rekonstrukcí v těchto desetiletích, budova byla necitlivě zbavena dekoračních prvků v exteriéru.

 

V současné podobě trojramné schodiště k hlavnímu vchodu ustí do vyvýšeného vestibulu sprosklenými dveřmi po svých stranách, který vystupuje z centrálního risalitu. Fasáda je završena nízkou sedlovou střechou.  V roce 2011 prošla budova rekonstrukcí interiéru v hodnotě 40 milionů Kč, ve které bylo kino digitalizováno. Byla nainstalována nová vzduchotechnika. Renovací prošly foyer a bufet, sociální zařízení i sál.

 

 

 

Prameny a literatura:

 

 

LAJKEP, Zdeněk. Posledních padesát let kroměřížského ochotnického divadla 1945-1995. 1. vyd. Kroměříž: AggrA, 1999. 123 s. ISBN 80-238-4813-5.

 

LAJKEP, Zdeněk. Dějiny ochotnického divadla v Kroměříži 1865 - 1945. Kroměříž : Vydavatelství Pálková, 1995.

 

JAVORIN, Alfred. Divadla a divadelní sály v českých krajích : 1. díl, Divadla. Praha: Umění lidu, 1949. Str. Str. 96 – 97

 

 

Dům zv. Nadsklepí. Památkový katalog [online]. Národní památkový ústav, 2017. [cit. 10.11.2017]. Dostupné z: http://pamatkovykatalog.cz?element=12921235&action=element&presenter=ElementsResults

 

ŽUREK, Karel. Stavebněhistorický průzkum budovy „Nadsklepí” na Milíčově náměstí v Kroměříži.  Olomouc, 2010. 1 sv · 1x CD-ROM- identický obsah s dokumentem http://iispp.npu.cz/carmen/detail/197740

 

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

čtyřiplussedm=