enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Kulturní dům

Jaroslav Marek

alias Kulturní dům KSČ, Malé divadlo
historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)29.8.1948 | Otevření

(zobrazit)1968 | uzavření

lidé

Jaroslav Marek |hlavní architekt

historie

Kulturní dům v Praze Měcholupech byl postaven v druhé polovině 40 let. podle návrhu stavitele Antonína Marka dobrovolnou prací tehdejších členů komunistické strany a z dobrovolnických darů, které podle dobového tisku dosáhly čtvrt milionu Korun. Slavnostní otevření se odehrálo 29. srpna 1948.

 

Je to volně stojící přízemní budova v Hornoměřické ulici na čtvercovém půdorysu, který je na jižním rohu rozšířen přiléhající přístavbou převýšené hmoty provaziště. Linii přízemní přesahuje ustupující převýšené patro ve středu půdorysu se sedlovou střechou. Vnější fasády jsou jednoduché, členěné pouze okny. Hlavní vchod vedl do vestibulu s šatnami a vchodem do sálu. Hlediště s elevací o rozměrech 20 na 13,25 mělo kapacitu 450 míst a nacházela se zde i projekční kabina. Jeviště bez propadel o rozměrech 13,25 na 9,75 mělo 8 tahů.

 

Budovu od jejího otevření využíval ochotnický divadelní spolek Malé divadlo, který byl založen v roce 1939 členy jiných dělnických ochotnických spolků. Vedle divadlo sloužil sál i pro i plesy a společenské zábavy. V roce 1968 byl kulturní dům uzavřen a adaptován na kancelářské prostory, které byly předány Vydavatelství úřadu pro normalizaci a měření. Dnes slouží Správě sociálního zabezpečení jako archiv.

 

 

 

Prameny a literatura:

 

JAVORIN, Alfred. Divadla a divadelní sály v českých krajích. I. díl, Divadla. Praha: Umění lidu, 1949. 318 s. Str. 262

 

AUGUSTA, Pavel, ed. Kniha o Praze 15: Hostivař, Horní Měcholupy a okolí. 2., rozš. a upr. vyd. Praha: Milpo media ve spolupráci s vydavatelstvím a nakl. MILPO, 2003. 167 s. Knihy o Praze. ISBN 80-86098-32-X.

 

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

osmplussedm=