enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Národní dům

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)1896 | stavba
K slavnostnímu položení základního kamene a zahájení stavby Národního domu došlo 12. května 1896 a stavba předního traktu byla ukončena už v říjnu téhož roku.
(zobrazit)4.7.1900 | Otevření
V roce 1899 byla zahájena stavba dnešního zadního traktu Národního domu včetně velkého sálu. Stavba byla zahájena v únoru a slavnostní otevření proběhlo 4. července 1900.
(zobrazit)70. léta 20. století | rekonstrukce
K další dostavbě došlo v sedmdesátých letech 20. století. V roce 1974 byl dokončen hudební pavilon na zahradě a v roce 1977 byla zahájena hrubá stavba přístavby, která byla slavnostně otevřena dne 25. ledna 1980. Přístavba je velkou částí frýdecko-místeckých občanů vnímána jako velmi necitlivý zásah do cenné klasicistní stavby.

historie

V Místku se v roce 1890 ustavil divadelní odbor Sokola pod názvem Družstvo českých divadelních ochotníků (DDO) v Místku.  Poprvé se uvedl 7. 4. 1890 na jevišti v hostinci U Deutscherů, kde sehrál dvě jednoaktovky Francinovy námluvy od A. C. Paula a Půl hodiny knížetem od P. Jankeho.  Jako v mnoha podobných případech, výtěžek z představení byl věnován na obecně prospěšné účely, v tomto případě na stavbu gymnasia a Národního domu.

 

Národní dům byl společný projekt více místních českých spolků, které také financovaly jeho stavbu. Dohromady založily Družstvo pro vystavění Národního domu v Místku na ustavující valné hromadě dne 7. 3. 1885. Původní záměr bylo poskytnutí vhodných prostor místnímu českému gymnasiu, ale záměr se v průběhu času rozrostl do spolkové budovy s mnohými funkcemi.  Velmi rychle se jim podařilo zakoupit pozemek v dnešní Palackého ulici. Návrh vypracoval Antonín Staněk z Valašského Meziříčí a stavitel Srna z Ostravy.  Položení základního kamene došlo 12. 5. 1896. Budova byla zkolaudována 31. 10. 1896. V roce 1899 byl přistavěn zadní trakt podle plánu architekta Tebicha z Brna, ve kterém se nacházel velký sál s jevištěm a malý sál. Štukovou výzdobu velkého sálu vytvořil František Skořepa. Slavnostní otevření tohoto sálu se odehrálo 6. 7. 1900 Klicperovou Veselohrou na mostě. 

 

Výrazové prostředky patrové nárožní stavby jsou novorenesanční. Původní část budovy se skládala z traktu s hlavním vchodem do Palackého ulice. Tato vstupní část je symetrická, sevřená z obou stran risality: jednak nárožním a jednak dalším se sdruženými okny, s centrálním vchodem vyznačeným polosloupy s kladím a frontonem. Podobně symetrická je i pravá fasáda, jejíž trakt mimo nároží je dostavbou z roku 1899, jejíž šest okenních os je sevřeno nárožím a risalitem, za nímž se nachází sál, se třemi okenními osami po každé straně.  Protože tedy jsou obě fasády každá symetrická svým způsobem, samotný mírně vystupující nárožním risalit je asymetrický.  Je také převýšen atikou s balustrádou a patrovou věží. Do věže jsou zasazena dvě okna v edikulách.   Fasáda celé fronty je završena vlysem se zubořezem, který je převýšen v  v zadní části přístavby s jevištěm. Přízemí je artikulované bosáží a okny s půlkruhovými záklenky a klenáky s vlysy. Pravoúhlá okna v prvním patře mají trojúhelné nadokenní frontony.

 

Patrový sál s rovnou podlahou s parketami je bohatě vyzdoben štukovou výzdobou. Jeho obvod je lemován v přízemí  dvojící vstupů po stranách, mezi něž je vsazeno zrcadlo,  a  trojicí ve stěně naproti jevišti.  Nemá galerii, ale po stranách jsou v prvním patře ve štuku naznačena vysoká slepá okna.  Na stěně naproti jevišti jsou tři půlkruhové balkony, přičemž ten centrální je dvakrát širší než každý jeden ze zbývajících. Každý z nich je sevřen polosloupy. Jevištní portál je zasazen do štukového rámce, v jehož horních rozích jsou vyvedeny reliéfy múz hudby a divadla a v jeho centru znak. 

 

Celou budovu spravovala Matice místecká a její Družstvo pro vystavění Národního domu. Spolek vedle divadla organizoval i společenský život pořádáním slavností, večírků a dalších akcí. Budova se tak stala společenským centrem, ve kterém se odehrávala značná část sociálního života místních obyvatel. Ochotnický spolek se osamostatnil na ustavující valné hromadě 17. 8. 1905. V roce 1913 byla pod jevištěm vybudována šatna pro herce.  V průběhu první světové války byla část budovy využívána jako lazaret a kasárna pěšího pluku. V roce 1923 byla do sálu zavedena elektřina.  V roce 1930 utichla činnost spolku a po čtyřleté pauze byl ustaven konkurenční spolek Sdružení divadelních ochotníků pro Místek, Frýdek a okolí (SDO). Ten se v roce 1939 sloučil s původními ochotníky do Družstva divadelních ochotníků (DDO).  V průběhu druhé světové války budovu využívali němci jako skladiště a kanceláře.

 

Obě organizace, které spravovaly Národní dům, byly po únoru 1948 zlikvidovány a jejich místo převzal Okresní dům osvěty, který v roce 1957 nahradil národní podnik Slezan. Podobně spolek splynul v roce 1952 s divadelním odborem závodního klubu OKD v Místku. Ten byl v roce 1954 přejmenován na Závodní klub Ostravských dřevařských závodů. V roce 1956 přešel soubor pod Osvětový dům v Místku, který sídlil v Národním domě.  V roce 1968 se konalo jeho poslední představení.

 

V roce 1966 bylo založeno DUO (Divadlo u Ostravice), které již našlo své působiště jinde. V roce 1977 byly zahájeny práce na další přístavbě k budově, které byly dokončeny jejím otevřením 25. 1. 1980. Národní dům přešel v roce 1992 do majetku města. Víceúčelový sál je občas využíván i pro divadelní představení.

 

 

Prameny a literatura:

 

RUMIAN, Jan. Sto let Národního domu v Místku. Frýdek-Místek, 1996.

KUKUCZKA, Jan. Sto let zasvěcených divadelní múze ve Frýdku-Místku. Těšínsko: vlastivědný zpravodaj. Český Těšín: Okresní muzeum, 1957- . ISSN 0139-7605. 1991, č. 3, s. 17-19.

MICHNA, Radomír. Ochotnické divadlo v Místku.  In: Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku / Frýdek-Místek : Státní okresní archiv ve Frýdku Místku 1, (1999,) s. 34-45.

MICHNA, Radomír. 125 let českého ochotnického divadla ve Frýdku‐Místku. Divadelní spolek FAMUS: Frýdek‐Místek, 2015. 

 

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

čtyřiplusčtyři=