enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Malostranská beseda

alias Divadlo Malostranské besedy
historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)1876 | otevření

(zobrazit)2006 | 2006 - 2009 rekonstrukce

historie

 

Budova měšťanské besedy na Malostranském náměstí byla původně radnicí, která prošla dlouhým stavebním vývojem, jehož počátky jsou doloženy ke konci 14. století. Barokní přestavba proběhla kolem roku 1660. Po sloučení pražských měst v roce 1784 přestala sloužit jako radnice a po přestavbě podle návrhu Ignáce Palliardiho v roce 1787 v ní našel sídlo fiskální úřad. Zhruba současnou vnější podobu získala budova ve 20. letech 19. století po úpravách architekta Josefa Kaury. V roce 1828 byly odstraněny věže a zazděno podloubí. Budova se skládá ze dvou křídel na půdorysu písmene U.  Podélná fasáda západního křídla s hlavním vchodem je obrácena do Malostranského náměstí, boční fasády křídel a strana vnitřního dvoru jsou orientovány do Letenské ulice a podélná fasáda východního křídla do Josefské ulice.

 

Pojem Beseda označoval v tehdejší době specifický jev českého spolkového života. Jednalo se o obdobu klubu pro lepší společnost, který vlastnil a spravoval společenské prostory a spolkové místnosti, kde se konaly politické debaty, provozovaly kulturní akce a společenské setkávání v klubových místnostech a restauraci. Členové klubu často zastávali politické funkce či patřili mezi ekonomicky lépe situované kruhy. Trávili zde večery debatami, karetními hrami či si četli denní tisk. V ročním rytmu se pak společenský život ovíjel kolem různých symbolických úkonů jako slavnostní průvody se vzletnými proslovy. Tento rytmus doplňovaly pohřby významných členů národa, veřejné schůze či vkládání pamětních desek.

 

V rámci dobového národovectví bylo ústředním motivem povznesení kulturní a sociální úrovně české společnosti v opozici vůči němectví. Pojem Vlastenecký duch obsahoval konotaci na dlouhodobý cíl optimistického drobného zvelebování společnosti pomocí vzdělání a kultury. Jako přirozená součást těchto vzdělávacích aktivit byla chápána i umělecká činnost včetně divadla. Částečně i proto byla budova bývalé radnice se svými historickými konotacemi vhodným symbolickým místem jejich spolkových aktivit.

 

Na Malé Straně byla instance besedy založena v roce 1868 pod názvem Malostranská beseda měšťanská. V její organizační struktuře existovaly správní, přednáškový a zábavní odbor. Spolek provozoval čítárnu. Toto společenské centrum hostilo přednášky, hudební vystoupení, taneční věnečky a další společenské aktivity. Stalo se i sídlem dalších spolků jako Sokol, záložna, šermířský klub či zpěvácký spolek Lumír. Slavnostní otevření se konalo 2. května 1868.

V roce 1876 přibyl k dosavadním odborům organizace i odbor pro divadelní představení. V budově se nacházely dva besední sály a divadlo začalo využívat bývalý radniční sál v prvním patře.

Do sálu bylo umístěno přenosné jeviště, které stálo 638 zlatých. Bylo vybaveno jen několika málo papírovými kulisami a garderobu a ostatní rekvizity či vybavení jako například koberce se půjčovaly z domácností sousedů. Hrálo se nejprve na podzim a v zimě v jednu neděli v měsíci. Vedle toho se konaly koncerty či akademie se zpěvem a recitací. Aktivita dosáhla úspěchu mezi obecenstvem a budova přitahovala časem větší a větší návštěvnost. Časem se jeviště stalo pro rozsáhlejší šíři aktivit méně a méně vhodným.

 

V roce 1897 se organizační struktura formalizovala a nově založený dramatický odbor aktivně působil pod názvem Divadlo Malostranská beseda, pro jeho aktivní působení byl sál přestavěn v roce 1908 podle návrhu architektů Josefa Paroubka a J. Peterky. Bylo zřízeno betonové proscénium, stropní klenba byla podepřena dvěma litinovými sloupy a dosavadní prkenná podlaha byla vyměněna za parketovou. Byly vybourány nouzové východy.  Sál byl vybaven novou oponou.

 

Další menší úpravy proběhly v roce 1926 opravou střech a fasád a dále v roce 1927 úpravy interiérů, kdy bylo zavedeno nové elektrické osvětlení. Upraveny byly vedle sálů i vstupní předsíně a šatny. V ochotnickém divadle bylo mezi lety 1897 až 1943 inscenováno 925 her.

 

V roce 1948 byla na spolek uvalena státní správa. V roce 1949 bylo v exteriérech opětovně uvolněno podloubí. V roce 1951 byla budova spolu převedena do majetku městského národního výboru a organizace byla podřízena Osvětové besedě na Praze 1. V jejím rámci pokračovala ochotnická aktivita. Reorganizací vzniklo v roce 1960 Kulturní a společenské středisko a při další v roce 1962 Obvodní a kulturní dům Prahy 1. V šedesátých letech se místo stalo centrem kulturního kvasu a v rámci Malostranské besedy vzniklo několik souborů jako Experimentální studio obvodního kulturního domu Prahy 1 v roce 1964, Antitalent bratrů Justových či Divadla Dostavník od roku 1965. Mezi lety 1967 až 1971 zde působilo Divadlo Járy Cimrmana.  V roce 1975 pak divadelní spolek Lucerna. Mezi lety 1990 až 1997 zde působilo jako Divadlo Malostranské besedy a poté jako Lucerna Malostranské besedy.

 

Celkovou rekonstrukcí a renovací objekt prošel v letech 2006 až 2009, během níž byly obnoveny věže na vnější fasádě, snesené roku 1828.

 

Divadelní sál se nachází v bývalé radní síni v prvním poschodí budovy v nárožní části. Je vybaven jevištěm a rovnou parketovou podlahou. V nárožní části se nachází po dvou sdružených oknech na každé straně vložených do klenebních výklenků s těžkými zelenými závěsy. Uprostřed stropu sálu se nachází skleněný lustr. Do přilehlého sálu s barem a vnitřních komunikačních prostor vedou pod klenbou dvoukřídlé moderní dveře. Linie renesančních kleneb se zbytky původních maleb v kontrastu s moderními interiérovými prvky a zvukovou technikou dodávají místu zvláštní atmosféru. Sál je vedle divadelních her nadále využíván pro kulturní potřeby, zvláště na koncerty.

 

 

 

 


Prameny a literatura:


BROŽ, Václav. Nástin dějin Malostranské Besedy: K oslavě jejího jubilea třicetiletého. Praha: vl.n., 1898, p. [1a]. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mlp/uuid/uuid:b8dd8aa0-04d7-11de-8c9f-0030487be43a

 

Malostranská beseda měšťanská (spolek). Stanovy Malostranské besedy. Praha: nákladem vlastním, 1941, p. [1a]. Available also from: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:14d80af0-b342-4a0e-8f7b-ea9f4b6f43f0

 

PETERKA, Josef. Malostranská beseda v Praze 1868-1928. Praha: Malostranská beseda, 1928, p. [1a]. Available also from: http://www.digitalniknihovna.cz/mlp/uuid/uuid:a4df9430-019e-11de-a7f3-0030487be43a


RADOSTA, Robert. Malostranská beseda - 2008. Praha: nakladatelství Mezera, 2007.
Kolektiv autorů. Malostranská beseda a její znovuzrození. Praha: nakladatelství Práh, 2009.

 

Malostranská beseda - 2008 : [530. výročí zakoupení domů malostranskou obcí 1478-2008 : 140. výročí založení spolku Malostranská beseda měšťanská 1867-2008

 

BROŽ, Václav. Nástin dějin Malostranské Besedy: K oslavě jejího třicetiletého jubilea. Praha: vl.n., 1898. Dostupné online. Založení zábavního spolku malostranských měšťanů a jeho činnost v letech 1868–1898.

 

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

osmplusdva=