enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Zámecké divadlo v Žamberku

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)1790 | Otevření

(zobrazit)1809 | Uzavření

historie

Zámek v Žamberku se nachází v jihovýchodní části městského centra nedaleko hlavního náměstí. Jeho renesanční podoba byla postavena před rokem 1600 a v druhé polovině 17. století prošel dalšími stavebními úpravami. Další přestavba proběhla mezi lety 1809 až 1815. Jeho severovýchodní fasáda je posazena na sráz a severní je otevřena nádvořím jako hlavní vstup. Do jejího rohu je zasazena kaple s trojbokým uzávěrem. Budova sama leží na podlouhlém půdoryse se dvěma vnitřními nádvořími. 

 

Divadelní sál si zde nechala zřídit v roce 1790 hraběnka Marie z Bubna a Litic v prvním patře s okny do druhého a třetího nádvoří. Vynaložené náklady rekonstrukce dosáhly 3 tisíce zlatých. Do současnosti se dochoval prostor sálu s rozměry 22,2 metrů na 7,6 metrů a výšce 5,6 metrů, který je rozdělený příčkami na dvě učebny a sklad. Žádné další podrobnosti o vzhledu, vybavení, inventáři nejsou známy. Divadlo bylo zrušeno již v roce 1809, když bylo panství prodáno. Nový majitel věnoval jeho vybavení místním ochotníkům. Poté sloužil sál po jistou dobu jako koncertní síň a poté jako knihovna. Po roce 1948 získala zámek místní hospodářská škola a prostor byl upraven do dnešní podoby.

 

 

 

Prameny a literatura:

 

BARTUŠEK, Antonín. Zámecká a školní divadla v českých zemích: materiály k vývoji divadelního prostoru a výrazových prostředků. 1. vyd. Editor Jiří Bláha. České Budějovice: Společnost přátel Českého Krumlova, 2010, 288 s. ISBN 978-80-904545-0-7. Str. 239

 

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

devětpluspět=