enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Spolkový dům

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)9.12.1900 | otevření

(zobrazit)1987 | uzavření

historie

Dochované zmínky z 18. stol o ochotnickém divadle v Humpolci se vztahují k hostinci Kasino na Dolním náměstí a hostinci U Poláků. V roce 1854 začali ochotníci po krátkou dobu využívat jeviště, které si postavili v prostorech dívčí školy a které tam ukládali na půdě. Spolek divadelních ochotníků zde byl založen v prosinci roku 1864. Své první představení Liška nad lišku od A. Kotzebua sehrál v hostinci U bílého lva dne 1. března 1865. Ještě téhož roku se ochotníci přesunuli do domu humpoleckého měšťana Josefa Štěpána Nápravníka na Dolním náměstí. V roce 1882 místní úřady zde zakázaly kvůli bezpečnosti další provozování divadla. Ochotníci poté působili v tzv. letním Nápravníkově divadle, v hostinci U černého orla a poté v Měšťanské besedě na Dolním náměstí. V roce 1883 požádali obec, aby jim přispěla na nové jeviště, které by nahradilo staré a sešlé. Ta vyhověla a poskytla k tomuto účelu částku 60 zlatých. Jejich aktivity slábly a úplně se vytratily v roce 1895.  

 

Oživení divadla přinesla stavba nové sokolovny v roce 1899, ve které bylo postaveno také jeviště. Jednalo se o patrovou budovu se zvýšeným sklepem v novorenesančním stylu, která uzavírala uliční frontu v Soukenické ulici. Byla funkčně rozdělená vstupní část, na část se sálem s vysokými okny s půlkruhovými záklenky a třetí navazující.  

 

Jednotlivá patra byla oddělena kordonovou římsou, která v sálové části byla přerušena okny. Obě patra byla zakončena profilovanou korunní římsou se zubořezem, která byla na vstupní částí doplněna atikou s otvory s elipsoidními výsečemi. Okna v přízemí vstupní části byla zkrášlena nadokenními římsami a pásovou bosáží.  Sál ve střední části primárně určený pro tělocvik měl rozměry 16×10 metrů s rovnou podlahu a neckovou klenbu. V patře měl v zadní části galerii. Ochotníci zde uvedli 9. prosince roku 1900 Probuzence od Františka Adolfa Šubrta.

 

V roce 1917 se jejich finanční situace vylepšila tak, že neměli žádné dluhy. Ve dvacátých letech byl v domě zřízen i hostinec a biograf. Ochotníci zde úspěšně působili po celou první polovinu 20. století. Ochotníci následně budovu od sokolů zakoupili. 

 

Spolek ochotníků byl v roce 1951 administrativně podřazen pod dramatický odbor závodního klubu ROH při n. p. Sukno v Humpolci. V roce 1987 byl Spolkový dům kvůli bezpečnostním ohledům uzavřen.  Po nějakou dobu následně chátral. V roce 1993 byla budova rekonstruována podle projektu Vladimíra Žáka. Od té doby slouží jako společenský dům pro různé události. Na místě bývalého vyvýšeného jeviště a jeho zázemí byly v obou podlažích umístěny stoly.  Město nechalo pro ochotníky upravit jeviště v sále městského kina.

 

 

 

Prameny a literatura:


VALENTA, Jiří, ed. a ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava, ed. Místopis českého amatérského divadla. Vyd. 1. Praha: IPOS - Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 2001-2002. 2 sv. ISBN 80-7068-144-6. Str. 276 – 277.

 

Ve službách Thalie: České divadlo ochotnické: Soubor dokladových statí. Díl II. V Liberci: Vydavatelství V. Talík, 1946. 367 s. Str. 200 - 201.

 

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

třiplusšest=