enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Městské divadlo Na Poště

Marcel Dusil

alias Městské oblastní divadlo Benešov (1949 - 1959)
historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)1899 | stavba
Vícefunkční blok staveb novobarokního stylu byl postaven podle projektu benešovského stavitele Marcela Dusila v letech 1899- 1904.
(zobrazit)1902 | otevření

(zobrazit)1922 | soutěž

(zobrazit)1.9.1950 | otevření

(zobrazit)80. léta 20. století | rekonstrukce
V roce 1984 byla v budově divadla zahájena rozsáhlá rekonstrukce, která trvala až do roku 1988.

lidé

(zobrazit)Marcel Dusil |hlavní architekt
Benešovský stavitel a projektant působící v posledních desetiletích 19. a prvních desetiletích 20. století. Od roku 1893 byl členem SAI. Podílel se na benešovských projektech a stavbách kasáren Zemské obrany (1893), okresní nemocnice, okresní hospodářské záložny, železářství Suchánek a mnoha dalších. V jeho produkci je obsaženo stylové období od pseudohistorismů přes secesi až k funkcionalismu. V celém spektru se najdou slohově kvalitní realizace. Z dochované projektové dokumentace nelze rozlišit, které stavby jsou Dusilovým autorstvím a na kterých spolupracoval s dalšími architekty. In: http://www.muzeum-umeni-benesov.cz/useruploads/files/sumne_benesovsko/7.dusilmarcel.pdf

Karel Polívka |architekt - účastník soutěže
Bedřich Adámek |architekt - účastník soutěže

historie

Počátky doloženého ochotnického divadla v Benešově sahají do 30. let 19. století. V roce 1868 zde bylo založeno Družstvo ochotníků a v roce 1881 byl ustaven spolek Ochotnické divadlo. Nejprve působili v hostinci U knížecího znaku, kde si zařídili jeviště za 283 zlatých. Financováno bylo půjčkou mezi členy spolku. V roce 1887 se přestěhovali do hostince Na sladovně. Protože tento sál také sloužil vojsku k odvodům a ubytování, neměli jej vždy k dispozici.  Ve spolku rezonovala idea vybudování spolkového domu, který by měl divadelní sál. Pro jeho vznik byl založen fond. Probíhala jednání o spojení se Sokolem, který se chystal si postavit tělocvičnu. Řešení neúnosné situace se protahovalo a v roce 1900 se rozhodli jeviště prodat a přestat hrát. V roce 1901 se komplikovaná situace vyřešila tím, že si začali najímat nový sál v právě budovaném hotelu Pošta.

 

Ten se nachází v nárožním řadovém dvojdomu nedaleko hlavního náměstí v řadové nárožní novobarokní budově. Ta byla postavena podle projektu stavitele Marcela Dusila mezi lety 1899 až 1903 na místě vyhořelého barokního domu.  Stavební povolení vydal městský úřad 8. listopadu roku 1899. V části obrácené do Masarykova náměstí byla kavárna a hotel. V níže položené jednotce dvojdomu, která je zasazena do Tyršovy ulice vybíhající z Masarykova náměstí obráceném do Tyršovy ulice, sídlila prvních osm let pošta. Tam se také nachází vstup do divadelního sálu. Její fasáda je zasazena do svahu, do kterého se postupně otvírá suterénní patro. Nad ním je další přízemní patro se štukovými pásy. Při pravé části budovy jsou dva masivní mírně předsunuté vstupní portály, které jsou zvýrazněné pilastry, zakončené profilovaným štítem a cibulovitou střechou. Mezi nimi je střední tříosá plocha s menším vchodem se štukovým frontonem završená na střeše půlkruhovým štítem.  Vedlejší levou část za portály v dalších dvou patrech člení lizény vysokého řádu s okny s parapetovými výplněmi. Fasáda je završena profilovanou římsou se zubořezem. V budově fungovala pošta, hotel a restaurace.

 

Ve dvacátých letech 20. stol se Ochotnické divadlo sloučilo s Národně vzdělávací besedou Svatopluk Čech, která byla založena v roce 1898. Další divadelní aktivity vykazoval od roku 1925 i dramatický odbor Sokola, do kterého část ochotníků přešla.

 

V roce 1922 řešilo město vznik nové budovy architektonickou soutěží, kde by byly saturovány jak divadelní potřeby, tak kino. Soutěž obeslal i architekt Bedřich Adámek, který ve svém návrhu netradičně pojal prostor jako klínový sál reformního půdorysu. Dalším návrhem ji obeslal K. Polívka. Žádná stavba nebyla nakonec realizována.

 

V roce 1946 bylo postaveno nové jeviště za částku téměř 173 tisíc korun. Spolek Svatopluk Čech se v roce 1951 administrativně včlenil pod ROH národního podniku Středočeské pivovary v Benešově a jmění spolku do něj převedeno. Po období zintenzivnění aktivní činnosti v padesátých letech se vytrácelo potřebné nadšení a soubor byl v roce 1970 rozpuštěn.

 

V roce 1950 bylo v rámci komunistické kulturní politiky masivní podpory státem kontrolované divadelní činnosti založeno Městské oblastní divadlo Benešov. Bylo sestaveno z herců divadel jiných měst a samo mělo svou činností pokrývat města v Podblanicku a okolí. Dostalo do užívání sál v hotelu Pošta. Pro jeho potřeby byl mezi lety 1950 a lednem 1951 adaptován. Divadlo jej ovšem nevyužívalo často, neboť základem jeho aktivit byla zájezdová činnost. K další administrativní změně došlo v roce 1959, kdy byl tento soubor zrušen a jeho herci se přesunuli do jiných souborů.

 

V roce 1973 vznikl Klub kultury a výchovy, později přejmenovaný na Městské kulturní středisko. Budova byla rekonstruována mezi lety 1984 až 1986 projektu architektů Langa a Matyáše. Následovaly další úpravy v roce 1993.

 

Divadelní sál s rovnou podlahou přiléhá svou levou stranou směrem k jevišti ke dvoru, kam jsou také obrácena jeho tři okna s půlkruhovými oblouky. V zadní části hlediště je úzký balkón na úzkých sloupech s půlkruhovými výsečemi. Jeviště o šířce zhruba jedné poloviny stěny je v jejím středu a je vybaveno úzkou forbínou, na kterou vedou po obou stranách úzké schody se zábradlím. Jevištní portál není nijak významně dekorován. Sál s kapacitou 280 míst slouží jak divadelním představením, tak pro koncerty, plesy, školení a podobné společenské a kulturní akce.

 

 

 

 

Prameny a literatura:

 

TYWONIAK, Jiří a TYWONIAKOVÁ, Jana, ed. Benešov a Konopiště v minulosti. Benešov: Městský úřad, 1992. 337 s.

 

HOZA, Pavel a FASSATI, Tomáš. Benešov na přelomu milénia: (1998-2013). Vydání první. Benešov: Město Benešov, 2015. 75 stran. ISBN 978-80-260-8813-4.

 

FASSATI, Tomáš. Z Benešova za stavbami 20. století krajinou vnější i vnitřní: [průvodce světem architektury 20. století Benešovska]. 3., dopl. vyd. Benešov: Muzeum umění a designu, 2008. 281 s. ISBN 978-80-903798-9-3.

 

HERTL, J.: Počátky benešovského divadla. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. V Praze: Odbor pro kulturu rady KNV v Praze pro Okresní vlastivědné museum v Benešově, [1957]- . ISSN 0487-5648. 1965, č. 6.

 

TYWONIAKOVÁ, J.: Spolek ochotnického divadla v Benešově 1881-1910. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. V Praze: Odbor pro kulturu rady KNV v Praze pro Okresní vlastivědné museum v Benešově, [1957]- . ISSN 0487-5648.  1994. Str. 181 -195.


TYWONIAKOVÁ, J.: K historii ochotnického divadla v Benešově. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. V Praze: Odbor pro kulturu rady KNV v Praze pro Okresní vlastivědné museum v Benešově, [1957]- . ISSN 0487-5648.  č. 36, 1995.

 

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

osmplusosm=