enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Královské městské národní divadlo

alias Königliches Städtisches Nationaltheater
historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)1770 | otevření

(zobrazit)1829 | uzavření

historie

První záznamy o stálých divadelních prostorech v Olomouci se váží k žádosti několika místních měšťanů, aby jim bylo povoleno si vybudovat divadlo v Purkrabském domě č. p. 153, kde jej také od roku 1721 až do roku 1728 provozovali. Mezi lety 1744 až 1768 se hrálo divadlo také v Müllerově domě U černého Orla.

 

Městské divadlo bylo ustanoveno v řadovém domě na Dolním náměstí (Niederring) č. 41 nazývaný Nad masnými krámy.  Byl postaven roku 1586 a v roce 1596 přešel do vlastnictví města. V roce 1770 byl v prvním patře domu upraven divadelní sál za částku 10 000 zlatých a téhož roku také otevřen. Do prvního patra domu se vstupovalo po dvouramenném schodišti prakticky přímo do hlediště. V parteru hlediště byly dřevěné lavice. Sál, celý ze dřeva, měl dvě pořadí lóží a galerii na podkovovitém půdorysu s podlahou z latí, přes kterou bylo viditelné dění v přízemí.  Do loží vedlo úzké dřevěné schodiště. Nad nízkou galerií byl přímo krov místo stropu. Sál byl osvětlován svíčkami a lojovými lampami. Byla v něm špatná cirkulace vzduchu a v případě blátivého počasí díry v podlaze lóží zajišťovaly, že špína prokapávala na diváky v přízemí. V přízemí domu byla jatka, kde řezníci prodávali své produkty a to produkovalo zápach, který se šířil i sem. Jeviště bylo umístěno na opačné straně od náměstí. Kapacita sálu dosahovala 350 diváků.  

 

Podle Johanna Alexise Eckbergera (1788) bylo divadlo na náměstí: „budova, kam byly múzy umístěny jen z nutnosti. Pod scénou jsou masné lávky, kde se živí hmyz a šíří zápach. Vstup do divadla je na Dolním náměstí a k divadlu se stoupá po 2 dřevěných schodištích s ohrožením života a dalšími schody k lóžím a ke galerii. Celek je sbitý ze dřeva, hrozí velké nebezpečí požáru a při velkém náporu lidí by mohlo jít o život. Kéž by olomoučtí matadoři byli tak velkomyslní a vykázali Múzám lepší a bezpečnější místo.“ (ECKBERGER, Johann Alexius. Str. 194 -195)

 

Divadlo patřilo městu, které jej pronajímalo na kratší stagiony divadelním společnostem, které zde německy provozovaly drama, operu i balet pro zdejší měšťany. V létě se také hrálo na náměstí, kde vedle Jupiterovy kašny také existovala mezi lety 1778 - 1782 bouda.

 

Celá budova tak svému účelu nevyhovovala a po celou dobu její existence jako divadelního prostoru byly hledány náhradní prostory. V roce 1784 tehdejší nájemce divadla Franz Scherzer navrhl městu rozšíření a zvýšení divadelní budovy, avšak městská rada jej odmítla. Návrh na rekonstrukci budovy předložil v roce 1787 také Carl Jakobi von Ekolm, ani ten se však nedočkal realizace.

 

Divadlo bylo mezi lety 1809 až 1810 pro svůj nevyhovující stav uzavřeno, dokud nájemce nouzově neodstranil alespoň ty nejnutnější problémy. V roce 1829 vedly všechny nedostatky prostoru k tomu, že úřady zde zakázaly další divadelní provoz. O rok později bylo již otevřena nová reprezentativní budova divadla na Horním náměstí podle plánů Josefa Kornhäusela.

 

Budova  poté v průběhu času prošla přestavbami pro mnohé účely, v druhé půlce devatenáctého století byl vstupní fasádě od prvního patra vzhůru vtisknut novorenesanční charakter a od 50. do let 80. století sloužil jako sklad žárovek. V torze se v budově zachovaly pozůstatky divadelního sálu.

 

 

Prameny a literatura:

 

ŠTEFANIDES, Jiří a kol. Kalendárium dějin divadla v Olomouci: (od roku 1479). Vyd. 1. Praha: Pražská scéna, 2008. 271 s. Teatrologie; sv. 5. ISBN 978-80-86102-40-5.

 

ECKBERGER, Johann Alexius et al. Charakteristische Beiträge zur Kenntniss der Hauptstadt und Gränzfestung Olmütz von Johann Alexius Eckberger = Příspěvky k charakteristice a poznání hlavního města a pohraniční pevnosti Olomouce od Jana Alexia Eckbergera. Olomouc: Memoria, [1998?]. 226 s. ISBN 80-85807-08-4. Str. 194 -195.

 

HAVLÍČKOVÁ, Margita, PRACNÁ, Sylva a ŠTEFANIDES, Jiří. Německojazyčné divadlo na Moravě a ve Slezsku = Deutschsprachiges Theater in Mähren und Schlesien. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011-2014. 3 svazky. VZ Morava. Divadlo; sv. 4-6. Odborná publikace. ISBN 978-80-244-2891-8.

 

KOPECKÝ, Jiří a KŘUPKOVÁ, Lenka. Německá operní scéna v Olomouci. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 2 sv. ISBN 978-80-244-3211-3.

 

KOPECKÝ, Jiří a KŘUPKOVÁ, Lenka. Provincial theater and its opera: German opera scene in Olomouc, 1770-1920. First edition. Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2015. 365 stran. Konvikt; vol. 1. ISBN 978-80-87895-52-8.

 

KOŽUŠNÍK, Václav. Historie budov olomouckého divadla. Olomouc: Danal, 2010. 83 s. ISBN 978-80-85973-70-9.

 

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

čtyřimínusdva=