enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Studio dell arte / Solnice

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)2003 | otevření

(zobrazit)2010 | divadlo uzavřeno

historie

Původní budova solnice byla postavena ve druhé  16. století. Nacházely se zde nejprve městské lázně, od roku 1635 je zde doloženo skladování soli. Jednalo se o jednoduchou podlouhlou patrovou budovu, která sloužila svému účelu až do roku 1902, kdy byla její větší část zbourána, aby uvolnila místo nové novorenesanční budově německého gymnázia.  Zbývající část sloužila až do roku 1990 požární ochraně. V roce 2002 ji zasáhla povodeň. V červnu 2003 se započalo se stavebními pracemi na rekonstrukci a adaptaci pro kulturní účely.  Kulturní klub  c.k. Solnice byl otevřen  21. září  2003.

 

V klubu se nachází malé přenosné pódium v sále s barem, kde vystupovala mimo jiné nezávislá divadelní společnost  Studio dell’arte. Prostor je variabilní s kapacitou zhruba 110 diváků.  V patře se nacházela výstavní galerie. Klub byl spravován obecně prospěšnou společností Bazilika. Vedle divadla se v kavárně pořádaly koncerty.  Provoz byl ukončen k 31. prosinci 2010.

 

 

 

Prameny a literatura:

 

BINDER, Milan a SCHINKO, Jan. České Budějovice zmizelé, aneb, 100 porovnání zmizelých objektů se současným stavem. 1. vyd. České Budějovice: Milan Binder, 2007. 113 s. ISBN 978-80-903636-3-2. Str. 29.

 

Industriální stopy: architektura konverzí průmyslového dědictví v České republice 2000-2005 = Vestiges of industry: architectural conversion of industrial heritage in the Czech Republic: Karlínská studia, Praha září - říjen 2005. V Praze: Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT, [2005]. 167 s. ISBN 80-239-5440-7. Str. 66 - 70.

 

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

šestmínusdva=