enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Zámecké divadlo ve Velkých Hošticích

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)70. léta 18. století | otevření
První doklad o zámeckém divadle ve Velkých Hostících je z roku 1777, kdy se tam konal sňatek dvacetileté Chorinského dcery Marie Anny s hrabětem Erasmem Ludvíkem Starhembergetn.

historie

Podobně jako v mnohých obdobných případech, existence divadelního sálu na zámku ve Velkých Hošticích je spjata s vášnivou náklonností a zálibou bohatého majitele panství a patřičných zdrojů k umění, která jej dovedla k značné investici svého času a prostředků do podpory múz.

 

V tomto případě se jedná o Ignáce Dominika hraběte Chorynského  z Ledské (1729 – 1792). Ten  své  sídlo, které nechal přestavět v barokním duchu, povznesl na kulturní centrum pro aristokracii ze širokého okolí. Hrabě byl mecenášem své stálé zámecké kapely, díky které se provozovala zde vedle divadelních produkcí i opera.

 

Na zámku pro ně existoval divadelní sál, ale není o něm prozatím k dispozici mnoho zpráv, takže není jasné, ani jak vypadal, ani jak byl vybaven. První doložená zmínka o něm pochází z roku 1777, ale patrně byl využíván již dříve.  Z dochovaného popisu provedení kantáty lze usoudit, že zde existovalo jeviště se soudobým technickým vybavením a scénickou kinetikou.  Sál sloužil pro soukromé potřeby majitele panství a jeho hostů. Přestal být využíván patrně po smrti svého mecenáše.

 

 

 

Prameny a literatura:

 

BARTUŠEK, Antonín. Zámecká a školní divadla v českých zemích: materiály k vývoji divadelního prostoru a výrazových prostředků. 1. vyd. Editor Jiří Bláha. České Budějovice: Společnost přátel Českého Krumlova, 2010, 288 s. ISBN 978-80-904545-0-7. str. 235 – 236.

 

KOUŘILOVÁ, Dana a AUGUSTINKOVÁ, Lucie. Proměny zámku ve Velkých Hošticích. Vydání: první. [Ostrava]: Šmíra Print, s.r.o., [2016]. 107 stran. ISBN 978-80-87427-96-5.

 

MYŠKA, Milan. Hrabě Hodic a jeho svět: zámecká kultura ve Slezsku mezi barokem a osvícenstvím. Vyd. 1. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. 351 s. Spis OU; č. 237/2011. ISBN 978-80-7368-952-0.

 

SVÁTEK, J.  Hudba a divadlo ve Slezských Rudolticích a Velkých Hošticích, s. 49–50. Studie Muzea Kroměřížska. V Kroměříži: Muzeum Kroměřížska, 1979-1993. ISSN 0231-5998.

 

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Hudba na zámku musela být opravdu na vysoké úrovni; tento fakt vyplývá z nádherných a interpretačně náročných děl Josepha Puschmanna (1738 - 1794). Hrajeme několik let nemalé množství jeho děl pro nejrůznější obsazení. Několik ukázek z jeho skladeb, z nichž některé byly psány pro hraběte Chorinského najdete na www.musicafiguralis.cz.

Marek Čermák - 25.02. 2014

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

čtyřipluspět=