enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Malá scéna

alias Malá scéna sdruženého klubu pracujících, Malá scéna jednotného klubu pracujících, Malá scéna Závodního klubu železničářů
historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)1966 | Otevření

lidé

historie

Malá scéna je samostatně stojící budova, která byla původně určena k provozování loutkového divadla.

 

 

 

Loutkové divadlo v České Třebové se hrálo již v průběhu první republiky v loutkové scéně Sokola v malém sále Na skále. V roce 1943 byla z iniciativy Jindřicha Benátského založena loutková scéna. Ta po krátkou dobu v roce 1946 hrála v Malém sále Kulturního domu. V dubnu roku 1947 začali  členové  souboru stavět dřevěnou budovu pro loutková představení na pozemku církve Československé v horní části dnešního Nového náměstí. Ta také poskytla souboru půjčku na stavbu díky předsedovi rady starších této církve. Plán stavby zhotovil stavitel Jan Duchoslav. Zednické a klempířské práce byly provedeny na zakázku, zbylé práce svépomocí členů souboru. Většina podlouhlé přízemní budovy byla dřevěná, pouze segment s jevištěm byl zděný. Z fasády hlavního vchodu vystupoval dřevěný portikus se čtyřmi pilíři se zhruba dvoutřetinovou šířkou fasády zarovnaný na střed a obdélníkovým štítem, na kterém byl vyveden nápis „scéna Úsvit“. Hlediště mělo mírnou elevaci. V lednu 1949 byly práce dokončeny, ačkoliv scéna byla slavnostně otevřena již 20. 11. 1948.   

 

V následujícím roce byla vylepšena konstrukce jeviště. Protože komunistický režim omezoval činnost církví a spolků, musel být rozpuštěn i loutkový soubor. Jeho členové se přihlásili do závodního klubu ROH ČSD a používali i nadále dřevěnou budovu „Úsvit“ až do roku 1960. Budova stála v území, kde se nacházelo více chátrajících budov. Na počátku 60. let  20. století proběhla její demolice, stejně jako další loutkové scény, která se nacházela v bývalém skautském domě v Javorce v malém sále Na skále. Činnost souboru tak pro nedostatek vhodných prostorů utichla.

 

Jako jejich náhrada začala být v roce 1960 budována Nová scéna v rámci takzvané akce „Z“, ve které pracovali sami divadelníci vedle dalších občanů z řad studentů či pracovníků místních podniků.  Plány budovy zhotovili Jan Duchoslav a Ladislav Jindra. Budova byla budována v místě, kde stávala zahrada Vyskočilova mlýna a vantrok.  Samotný stavební materiál byl získáván ze stržených starých domů v okolí a stavba probíhala pomalu v závislosti na brigádnické práci a svépomoci. Práce byly dokončeny v roce 1965.  Jeviště bylo vybaveno pro spodové i závěsné loutky. Otevřena byla 12. 3. 1966 hrou Past na myši A. Christie. Oficiální název zněl Malá scéna Závodního klubu železničářů.

 

Přízemní budova byla v exteriéru pohledově rozdělena na tři hmoty: nižší vstupní části, převýšeného sálu se sedlovou střechou a širší jevištní části. Fasáda vstupní části byla prolomena pouze třemi dvoukřídlými dveřmi chráněnými úzkou stříškou. Ve vstupním foyer se naházelo občerstvení a na levé straně toalety.   Kapacita sálu byla 249 sedadel. Sál vyplňoval celou šíři budovy, takže herci ji museli obcházet zvenčí, pokud se v průběhu představení potřebovali dostat do hlediště. Podlahu jeviště byla možné odebrat a využít prostor pod ní k vodění loutek.  Sál sloužil v prvé řadě pro loutkové a ochotnické divadlo, ale konaly se zde i estrády, koncerty, recitační soutěže a další kulturní akce a v 70. letech se tu po nějaký čas promítaly i filmy.

 

V roce 1971 se ustavil soubor Čtyřlístek, loutkový soubor Sdruženého klubu pracujících.  Budovu administrativně spravoval Závodní klub Československých drah.  V roce 1982 se změnil název na Malá scéna jednotného klubu pracujících a poté v roce 1985 na Malá scéna sdruženého klubu pracujících. V roce 1989 proběhly drobné opravy.

 

Stavba trpěla tím, že se jednalo o neprofesionální práci, na které se střídali různí brigádníci.  Žádná významná rekonstrukce budovy neproběhla od jejího postavení až do počátku nového tisíciletí, kdy se budova již nacházela ve velmi desolátním stavu.  Malá scéna byla v roce 2002 z havarijních důvodů jevištní techniky a elektroinstalace uzavřena a hrálo se zde naposledy v červnu téhož roku.

 

V listopadu roku 2006 začala probíhat rekonstrukce budovy firmou Agile s.r.o podle plánů městského architekta Jindřicha Jandery. Exteriér budovy je nyní založen na kontrastu dvou barev z triadické barevné harmonie - velmi bledě zelené a středně bledě hnědé.  Vstupní část s plochou střechou nyní v bledě zelené barvě je v kontrastu s hnědou barvou převyšující střechy a zvýrazněného vchodu s prosklenými dveřmi. Nad ním je markýza ve tvaru výseku oválu, nad kterým se tyčí vyveden nápis Malá scéna v třetí barvě barevné harmonie – modré. Za jevištní částí byla vybudována patrová administrativní část. Byla významně rozšířena vstupní část na divadelní foyer s bufetem, kde se po jedné straně nachází šatny, které jsou původní místnosti kanceláře a toalety, a na druhé toalety. 

 

Po stranách jeviště byly přistavěny prostory jak pro skladování kulis, tak také pro další vybavení včetně klavíru. Nově se také uvolnilo více prostoru pod jevištěm. V zadním traktu v prvním poschodí byly zřízeny oddělené šatny pro muže a ženy. Garáž byla proměněna na klubové prostory se sociálním zařízením. V sále samotném byl odstraněn podhled a výška hlediště se tak významně změnila. Odkryl se tak pohled na střešní konstrukci s nosníky. Byl rozšířen otvor portálového zrcadla a odstraněna první řada sedadel. Kapacita sálu se nijak významně nezměnila a sedadla v sále jsou nyní čalouněná. Podlaha jeviště je vybavena hydraulickou zvedací plošinou a je ji tak možné snížit pro loutkářská představení. Hodnota investice dosáhla 15. milionů korun. Rekonstruovaná budova byla znovuotevřena 23. 9. 2007 představením Život je jen náhoda v obnošený vestě J. Suchého a J. Molavcové. 

 

V roce 2013 praskla zeď, neboť budova leží v terénním zlomu a nebyla dostatečně zajištěna. V roce 2015 došlo k opravám osvětlení hlediště, byl zřízen nový bufet a vzduchotechnika prošla generální opravou. Sál je svým charakterem komorní divadlo, jehož funkčnost byla přestavbou rozšířena na víceúčelový sál. 

 

 

Zdroje a literatura:

 

Malá scéna má letos výročí 55 let od postavení.  Českotřebovský deník 109/2011 (16.9.).

MIKOLECKÝ, Milan. 50 let od otevření Malé scény v České Třebové. Českotřebovský zpravodaj. Česká Třebová: Městský úřad, [1995]-2001. 16. 6.  2016.

 

Tágy: Komunistické Československo

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

devětmínusosm=