enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Thunovské divadlo

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)1743 | otevření

(zobrazit)1794 | požár

historie

 

Participace na vysoké kultuře byla často součástí a znakem aristokratického životního stylu. K němu patřily i náročnější formy divadla, kterých se někdy účastnili i samotní aristokraté. Pro šlechtu bylo obvyklé navštěvovat divadlo, které vedle svého uměleckého obsahu neslo také výraznou sociální funkci. Obliba a četnost takové zábavy také nechala vyvstat mnohým zámeckým divadlům a i ve městech se dařilo scénám, které často existovaly ve šlechtických palácích. Na svých venkovských i městských sídlech trávila aristokracie čas mimo jiné také divadlem a tak počet takových barokních scén jen v Českém království dosahoval desítek až stovek, podle odhadu snad až 300.

Stejně tak byla po celé18. Století důležitou součástí kulturního života pražské lepší společnosti opera. Význačnou roli hrála ve Šporkově divadle, poté v divadle v Kotcích, ve Stavovském divadle. Její hlavní scénou bylo také v krátkém období divadlo v Thunovském paláci.

 

Honosný Thunovský palác vznikal podle projektu neznámého architekta od roku 1694 a v první čtvrtině 18. století na místě pěti gotických domů, které rod Thunů postupně skoupil. Jeho barokní podoba je zachycena na kresbě B. Wernera pocházející z období kolem roku 1750. Zdejší divadelní tradice je spjatá s životem Jana Josefa Antonína, hraběte Thun-Hohenstein (1711 - 1788), který zde nechal patrně zřídit soukromé divadlo. Dochovaly se zprávy o některých představeních, na kterých participovali i samotní aristokraté. První zmínka o představení na této scéně se datuje k roku 1737.  V roce 1754 sehráli aristokratičtí ochotníci představení pro císařovnu Marii Terezii a jejího manžela Františka Štěpána Lotrinského, kde v roli harlekýna vystupoval i sám hrabě. Ten také propůjčoval sál hostujícím divadelním společnostem. Značnou část repertoáru tvořila italská opera. Od roku 1781 zde na pozvání hraběte působila i operní společnost Pasquala Bondiniho, která měla v repertoáru i W. A. Mozarta.  

 

Divadlo se nacházelo v levém křídle paláce, v hlavním palácovém sále. O jeho původní podobě nic nevíme. Divadlo prošlo v roce 1787 přestavbou, která měla výrazně změnit jeho podobu, o níž je již známo více. Jednalo se o divadelní sál o rozměrech 30 na 12 metrů. Patrně se jednalo o divadlo kukátkového typu, ve kterém se nacházelo 33 lóží ve 2 pořadích a galerie, a „parterre noble“, tedy část přízemí u jeviště, rezervované pro nobilitu. Hlediště bylo vyzdobeno freskami Johanna Michaela Rottmayera. Toto divadlo již bylo veřejně přístupné.

Jeho existenci však ukončil požár, který vypukl v noci s 26. na 27. srpna 1794 mezi 2. a 3. hodinou po půlnoci po představení hostující divadelní společnosti F. Secondola. Zničil značnou část paláce. 

Hraběnka Anna Marie Thunová celou budovu prodala v roce 1801 stavovské obci, která využívala palác pro potřeby Zemského sněmu po nutné klasicistní přestavbě od Ignáce Luigiho Palliardiho. Palác od té doby slouží politické reprezentaci a je dnes sídlem parlamentu České republiky.

 

 

Prameny a literatura:

 

BARTUŠEK, Antonín. Zámecká a školní divadla v českých zemích: materiály k vývoji divadelního prostoru a výrazových prostředků. 1. vyd. Editor Jiří Bláha. České Budějovice: Společnost přátel Českého Krumlova, 2010, 288 s. ISBN 978-80-904545-0-7. Str. 229 – 230.

 

Milada JONÁŠOVÁ: Italská opera 18. století v Praze. Praha 1786: „Jednou se tu snad budou na ulici dávat celé opery.“ In: Harmonie 11, 2008, 23–25. Dostupné z: http://www.casopisharmonie.cz/rozhovory/italska-opera-18-stoleti-v-praze-praha-1786-jednou-se-tu-snad-budou-na-ulici-davat-cele-opery.html

HILMERA, Jiří. Česká divadelní architektura: Czech theatre architecture. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 1999, 319 s. ISBN 80-700-8087-6.  Str. 13

 

 

Tágy: palácové divadlo

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

čtyřimínusdva=