enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Zámecké divadlo v Roudnici

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)80. léta 18. století | Stavba

(zobrazit)1797 | otevření

historie

Barokní přestavba románských a raně gotických staveb na ostrohu v Roudnici nad Labem probíhala v druhé polovině 17. Století pod vedením Francesca Carratiho (1652-1665). Později vedení stavby převzali Carlo Orsolini a Antonio della Porta (1668-1684). Dala vzniknout čtyřkřídlému zámku, jehož fasády jsou členěny ve vysokém řádu lizénami a zakončené valbovými střechami. V této pozdější fázi byl v zámku postaven v západním křídle patrový slavnostní sál s neckovou klenbou, který byl čas od času využíván k divadlu.

 

Vznik a provoz intenzivního divadelního života na tomto zámku  je spjat s osobností knížete Josefa Františka Maxmiliána z Lobkovic  (1772-1816), který svůj život zasvětil pěstování hudby a divadla. Vystupoval často také jako ochotník v soukromých hrách s přáteli a pro přátele. Vedle scén na svých sídlech v Jezeří, Bílině a vídeňském paláci si také nechal v roce 1797 adaptovat pro divadelní účely i slavnostní sál svého sídla v Roudnici.

 

O vzhledu a vybavení není mnoho známo. Finanční obnos investovaný do divadelního prostoru knížetem měl být značný. Z dochovaných her, které zde byly uváděny lze soudit, že výraz prostoru dosahoval značné kvality i umělecké náročnosti. Herci byli rekrutování z řad domácího služebnictva a měšťanů. V divadle působil známý kapelník Antonín Vranický.

 

Po smrti knížete v roce 1816 byl prosto využíván ještě po nějakou dobu pro soukromé divadlo a koncerty. Jeho vnitřní vybavení bylo v druhé polovině 19. století částečně odvezeno a částečně shořelo. Strop byl kvůli obavám o zřícení snesen. Již před první světovou válkou byl sál v desolátním stavu. Poté byl dlouho využíván jako skladiště nábytku.

 

 

 

 

Prameny a literatura:

 

BARTUŠEK, Antonín. Zámecká a školní divadla v českých zemích: materiály k vývoji divadelního prostoru a výrazových prostředků. 1. vyd. Editor Jiří Bláha. České Budějovice: Společnost přátel Českého Krumlova, 2010, 288 s. ISBN 978-80-904545-0-7.  Str. 233-234

 

PÖMERL, Jan. Zámecká divadla v Čechách a na Moravě. Divadelní revue 3, 1992, č. 4. s. 10

 

Tágy: Zámecké divadlo, Empír

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

osmmínusčtyři=