enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Divadlo Boleradice

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)1939 | otevření

(zobrazit)2004 | rekonstrukce

lidé

Václav Cichra |architekt
Jiří Bradáč |architekt

historie

Ochotnické divadlo pěveckého sboru Cyrilské jednoty se v roce 1897 uvedlo v Boleradicích představením Kříž u Potoka od Karolíny Světlé. Divadlo se v následujících letech příznivě rozvíjelo. V roce 1913 byl založen také divadelní soubor jednoty Orla.  Mezi lety 1936 až 1939 si nechal Orel postavit víceúčelovou budovu kina s venkovním cvičištěm, hostincem a kuželnou.

 

Jednalo se o jednoduchou patrovou budovu bez většího členění a ornamentálních prvků. V jejím vstupním průčelí byl do mělkého risalitu vymezeného pouze linií vystupujícího zdiva vsazen hlavní vchod.  V přízemí byly v jeho šíři vykrojeny niky, které částečně pokrývaly vývěsní okna. Průčelí bylo uzavřeno sedlovou střechou s kratší stranou posazenou na vstupní frontu. Do zkosené strany byl vložen vikýř s oknem v šíři mělkého risalitu.  K zadní části  vstupní hmoty přiléhal kolmo sál. Byl členěn geometrickými obrazci. Byl využíván pro celou škálu kulturních akcí včetně filmových projekcí a divadla.

 

V roce 1948 byl Orel rozpuštěn a budova předána do využívání místní obci. Ta nechala mezi lety 1967 a 1968 budovu renovovat a adaptovat na širokoúhlé kino. V rámci úprav byl rozšířen i jevištní portál. Ke konci dvacátého století se budova nacházela v nevyhovujícím stavu.

 

Rekonstrukce proběhla na základě projektu Václava Cichry a Jiřího Bradáče mezi lety 2002 až 2004. Během ní byla vybudována přístavba rozšiřující uliční frontu průčelí, která je hmotově řešena stejně jako původní podoba vstupní fasády. Je tedy osazena mělkým barevně odlišeným risalitem s vykrojenými plochami po stranách v přízemí a balkónem v prvním patře, který převyšuje linii římsy v navazujícím trojúhelníkovém štítu s úzkým balkónem, v jehož poprsni je vyvedena plastika divadelních masek komedie a tragedie v rámci, který je vyveden z motivů vinné révy. Exteriéry i interiéry jsou členěny geometrickými plochami v bledě hnědo-žluté v kombinaci s bílými plochami.  

 

Do sálu se vchází dvěma vchody při jevišti. Je vybaven mírnou elevací a jedenácti řadami sedadel.  Podélné stěny jsou formovány mělkými pilíři, které jsou osazeny kulovými hroznem kulových světel. Plochy mezi nimi jsou artikulovány štukovými rámci v bledě hnědo-žluté barvě. Profilovaný jevištní portál dosahuje téměř celé výšky i šířky sálu. Do zadní části jeviště byl při rekonstrukci vbudován mělký balkón, za nímž je po levé straně od jeviště otvor zvukové a světelné kabiny. Strop je podobně členěn rámci, mezi nimiž jsou ve střední ose usazeny dvě lustry v podobě dvou tyčí s hrozny kulových světel. 

 

Slavnostní otevření rekonstruované budovy se odehrálo 19.6 2004.

 

 

Prameny a literatura:


CHALUPOVÁ, Alena a HORÁK, Jan. Divadlo, naše láska: 110 let ochotnického divadla v Boleradicích. Brumovice: Carpe diem, 2007. 141 s. ISBN 978-80-86362-93-9.

 

CHALUPOVÁ, A.: Sto let divadla v Boleradicích. Amatérská scéna 1996, č. 3, s. 25.

 

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

devětplussedm=