enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Městské divadlo

alias Městské oblastní divadlo Varnsdorf (1958 - 1963), Krajské oblastní divadlo Varnsdorf (1953 - 1954), Vereinshaus, Severočeské divadlo v Liberci - scéna Varnsdorf (1952 -1953)
historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)23.8.1956 | Otevření
Smetanovou "Hubičkou" bylo nové divadlo slavnostně otevřeno.
(zobrazit)70. léta 20. století | Rekonstrukce
Rekonstrukce jevištní technologie, hlediště i hereckého zázemí mezi 1975 - 1977.

historie

Varnsdorf byl převážně město s německým obyvatelstvem. V obci působil od roku 1912 i český divadelní spolek Jirásek v restauraci U Vorlíčků, v Lidové zahradě a na přelomu 50. a 60. let 20. století také v sále Svoboda. Protože divadelní spolky nesměly podle nového divadelního zákona nadále působit samostatně, byl soubor Jirásek administrativně podřazen v roce 1950 pod Závodní klub Elite.

 

Pobočný profesionální soubor Severočeského divadla Liberec byl z Nového Boru přeložen do Varnsdorfu v roce 1952 a začal působit na scéně Rudého (Lidového) domu. Ten byl postaven v roce 1891 v novorenesančním stylu. Po vysídlení němců byla nemovitost převedena do vlastnictví obce. Následující rok se divadlo organizačně osamostatnilo. Protože zde neexistovaly nejvhodnější podmínky pro činnost, připravovala se proto rekonstrukce Rudého domu, aby lépe splňoval nároky, které na provoz klade profesionální soubor. Ten se po dobu rekonstrukce přemístil do kina Svět, jehož sál ovšem v březnu roku 1955 sál vyhořel.  Divadlo bylo po rekonstrukci slavnostně otevřeno 23. srpna 1956 Smetanovou Hubičkou.

 

Městské divadlo je volně stojící budova. Rekonstrukce zásadně přetvořila vnější podobu budovy, která byla zbavena veškerého novorenesančního tvarosloví. Vstupní fasáda je vertikálně rytmizována šesti lizénami, jejichž linie v centrálním risalitu přecházejí v přízemí do čtyř pilířů, které podpírají balkón nad hlavním vchodem, z nichž vnější dva jsou bosované. V poprsni balkonu je vyveden nápis Městské divadlo. Krajní lizény na rozích jsou také bosované a levý roh je zkosený. Střední risalit zakončuje nízká atika. Lizény v prvním patře mezi sebou svírají po jednom okně. Mírně svažitý terén vyvažuje krátké schodiště, které vede do zádveří s pokladnou.  

 

Boční fasáda nalevo kopíruje funkční rozdělení hmot, kdy vstupní část divadla je opět členěna lizénami svírající okna, střední část s hlediště se sedlovou střechou je nižší a za ní je připojena převýšená část jeviště s provazištěm, které je na úrovni druhého patra rozčleněna římsou. V hledištní části vystupuje z fasády přístavba s pultovou střechou, která v sále obsahuje lóže v levém rameni balkónu směrem ke hledišti, které jsou zvenčí podpírány pěti bosovanými pilíři. Boční fasáda napravo je členitější s dalšími přístavbami divadelního zázemí.

 

Sál je vybaven zadním balkónem podpíraným dvěma úzkými litinovými sloupy a s rameny, které jsou každé rozdělené na tři jednotlivá lože s půlkruhovým profilem. Sál je vyveden v bílé barvě s kontrastující poprsní balkonu v bledě oranžové. Sál s kapacitou 449 diváků je osvětlován jedním lustrem. Za balkónem je zvuková a světelná kabina. Mezi jevištěm a jevištěm se nachází orchestřiště. Jeviště je kukátkový prostor a je vybaven tahy.

 

Divadlo přešlo v roce 1958 do správy Městského národního výboru. V rámci jedné z administrativních reorganizací byl profesionální soubor 30. června 1963 zrušen. Od tohoto momentu je prostor staronovým divadlem. Divadelní studio při Městském divadle vzniklo v roce 1967.  Rekonstrukce jevištní technologie, hlediště i hereckého zázemí byla provedena mezi lety 1975 – 1977.

 

 

Prameny a literatura:

 

ŠEBEK, Milan, ed. Almanach ke 140. výročí povýšení Varnsdorfu na město: 1868-2008. Varnsdorf: Město Varnsdorf, 2008. 141 s., [8] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-254-1144-5.

 

ŠORMOVÁ, Eva et al. Česká divadla: encyklopedie divadelních souborů. Praha: Divadelní ústav, 2000, xvi, 615 p. ISBN 80-700-8107-4. 

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

devětmínussedm=