enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Zámecké divadlo

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)30. léta 18. století | Otevření
V polovině 30. let zařídil Gaetano Fanti divadlo ve Vyškově pro kardinála W. H. Schrattenbacha-

lidé

historie

Vyškovský zámek podobně jako mnohé podobné stavby prodělal složitý architektonický vývoj, který postupem času proměnil původní tvrz ve městě v barokní zámek. Zásadní přestavby probíhaly mezi lety 1665 až 1675 a 1680 až 1682 podle návrhu Giovanniho Pietra Tencally na popud olomouckého biskupa, k jehož panství město patřilo.

 

Zásadním impulsem pro rozvoj divadla a hudby byla osobnost Wolfganga Hannibala von Schrattenbach (1660 – 1738), který se stal biskupem v roce 1711. V diecézi se v prvních letech nezdržoval, neboť se angažoval v různých politických, diplomatických a společenských rolích na významných dvorech Evropy. Strávil nějakou dobu v Itálii, kde získal značnou náklonnost pro umění. Stal se mecenášem umění, a když se usadil na Moravě, dovezl sebou z Itálie také kapelu.  Jeho náklonnost k umění z něj vytvořila mecenáše a konzumenta náročných oper, pro které si nechal postavit vhodné divadelní sály na svých sídlech v Kroměříži a Vyškově.

 

První doloženou operou, která zde byla provedena, byla Scipione nelle Spagne v roce 1734. Vznik divadla není přesně znám, ale patrně již v tento okamžik nějakou kratší dobu existovalo. Dá se předpokládat, že na se podíleli na jeho výzdobě malíři Jan Kryštof Handke a Johannes David. V roce 1736 bylo divadlo rekonstruováno a vybaveno novými dekoracemi od malíře Gaetana Fantiho.

 

Divadelní sál byl vložen do hlavního severního křídla zámku z roku 1682, do prvního patra nad pěti pohostinskými kanovnickými pokoji. Přesahoval do dalšího patra, které bylo přistavěno. Jednalo se o podlouhlý sál na obdélníkovém půdoryse, , který zabíral celou šíři křídla,  se stranami 10 na 27 metrů a s řadami sedmi okenních výklenků na obou stranách. Sál byl završen valenou klenbou s patou ve výšce 8,4 metrů a vrcholem ve střešní vazbě ve výšce 14 metrů. Divadlo bylo přístupné z předsálí o rozměrech 10 na 5 metrů skrze monumentální schodiště v západním sektoru.  Do sálu samotného vedly dvoje dveře.

 

Nad nimi v třetím patře existovaly oblouky a je možné, že sloužily jako vchody pro dřevěnou galerii vestavěnou do sálu. Za jevištěm se nacházela prostorná místnost, která byla patrně využívána jako šatna, s dnes zazděnými dveřmi ve výšce 1,3, což patrně byla i výška jeviště. 

 

K oběma stranám sálu přiléhaly komíny pro jeho vytápění. V divadle  bylo v následujících letech do kardinálovi smrti uvedeno nejméně 11 oper. Poté přestal být využíván pro umělecké účely. Mohlo být poškozeno ohněm při  velkém požáru Vyškova v roce 1753. Jeho dispozice se dochovala, takže je na pozdějších plánech zámku zapsáno jak „bývalé divadlo“ ještě v polovině 19. století. O jeho vybavení toho není dnes moc známo.

 

Zámek byl v roce 1774 při josefínských reformách adaptován na vojenskou nemocnici. V padesátých letech 20. století zde proběhla rekonstrukce a adaptace na museum.   

 

 

 

 

 

Prameny a literatura:

 

BARTUŠEK, Antonín: Zámecká a školní divadla v českých zemích. Výzkumný úkol Scénografického ústavu č. 13-63, Praha 1963; Společnost přátel Českého Krumlova 2010, ed. Jiří Bláha, s. 194-196.

 

SPÁČILOVÁ, Jana. Hudba na dvoře olomouckého biskupa Schrattenbacha. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2018. 345 stran. Konvikt; sv. č. 3. ISBN 978-80-88278-10-8.

 

Zámek ve Vyškově: od biskupského sídla k muzeu. První vydání. Vyškov: Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace, 2018. 175 stran. ISBN 978-80-905888-5-1.

 

Vyškov Dějiny města. Vyškov: Město Vyškov, 2016. ISBN 978-80-906656-0-6. S. 944.

 

PÖMERL, Jan. Zámecká divadla v Čechách a na Moravě. Divadelní revue 3, 1992, č. 4. s. 8.

 

PROCHÁZKA, Vojtěch. Z minulosti vyškovského zámku. Vyškov na Moravě: nákl. vl., 1928. 37, [I] s.

 

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

devětmínussedm=