enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Divadlo v Lidovém Domě

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)1927 | stavba

(zobrazit)60. léta 20. století | otevření

historie

Lidový dům si postavily vsetínské katolické spolky jako centrum svého společenského života. Slavnost položení základního kamene proběhla 21. července 1926. V projektu byl zahrnut i sál tělocvičny.  Jednota Orla získala licenci na provozování biografu, proto byl využit i pro promítání filmů.  Stavba byla plně dokončena ve třicátých letech.

 

V roce 1946 bylo přejmenováno na kino Charitas. Když bylo v roce 1967 uzavřeno pro špatný technický stav Divadlo Z a prozatím nebyl postaven nový kulturní dům, byl dán prostor bývalého  Lidového domu k užívání nově založenému Sdruženému klubu pracujících, do kterého přešly předchozí kulturní organizace ve městě. Pro provoz divadla byly v této době k objektu přidány menší hmoty přístaveb u pravé strany sálu.

 

Jedná se o řadovou budovu nedaleko hlavního náměstí v centru města. Vstupní čtyřpodlažní vstupní trakt je zakončen sedlovou střechou. Hlavní vchod je umístěn do centra průčelí a je sevřen masívními pilíři, na které je posazen balkon. V  linii jejich šířek je pak na silné korunní římse nasazen čtyřboký štít s půlkruhovým okénkem. Okna ve fasádě jsou hierarchicky položena v každém podlaží v menší velikosti od největších v přízemí po malé okénko ve štítu. To vytváří estetické napětí s horizontálními pásy s odlišným tónem barvy, která oddělují jednotlivá podlaží.  Mezi prvním a druhým patrem nese pás nápis Lidový dům. K hmotě hlavního křídla zezadu přiléhá zúžená hmota divadelního sálu, na kterou je napojena převýšená hmota provaziště.  Zatímco z levé strany od hlavního křídla jsou fasády ploché bez oken, na straně pravé je třípodlažní přístavba s divadelním zázemím s pravidelným rytmem oken. 

 

Do divadelního sálu se vchází z vestibulu dvěma dvoukřídlými dveřmi umístěnými po stranách zadní stěny sálu. Jeho celková kapacita činí 317 diváckých míst. Hlediště je jednoduché se zadní galerií s vchodem ve své zadní stěně.  Další dvoje dveře jsou zhruba uprostřed postranních stěn sálu.  Partrer je částečně vybaven rovnou podlahou, částečně je v zadní sekci u balkónu vestavěna malá elevace. Stěny v přízemí sálu jsou vyvedeny v bledě okrové barvě, která ladí podobným odstínem na židlích, parketách i vchodech. Postranní stěny jsou artikulovány lizénami, které jsou osazeny svítidly.  Strop člení betonové klenby. Jevištní portál je jednoduchý, jeho vnitřní strany jsou černé a před ní je úzká forbína.

 

V roce 2018 byla ukončena rekonstrukce, v jejímž rámci byla budova zateplena, vyměněna okna, byla snížena kapacita z 330 na 260 míst, také díky postavení nového schodiště. Židle v sále byly vyměněny za sedačky. Vedle společenských a kulturních akcí sál využívají i ochotnické divadelní soubory.

 

 

 

Prameny a literatura:

 

BALETKA, Ladislav et al. Vsetín: město a čas. Vyd. 1. Vsetín: Masarykova veřejná knihovna, 2008. 239, [100] s. ISBN 978-80-904139-1-7.

 

ZUBEK, Karel. Energetický audit. Budova „Lidový dům č. p. 362 ve Vsetíně“. Vsetín, červen 2010.

 

 

 

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

čtyřiplusdva=