enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

La Fabrika

Tomáš Zmek, Lukáš Ježek, Tomáš Novotný

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)2007 | Otevření

lidé

Tomáš Zmek |hlavní architekt
Lukáš Ježek |hlavní architekt
Tomáš Novotný |hlavní architekt

historie

Prostory divadla La Fabrika jsou tvořeny ze dvou propojených továrních objektů, které byly v několika fázích adaptovány pro kulturní účely. Prvním je hala bývalých Zámečnická dílna a slévárna Fr. Richtera  v ulici Komunardů 30 a druhým je budova bývalé Bendelmayerovy slévárnyPřístavní  ulici čp. 22.

 

Zámečnická dílna a slévárna Fr. Richtera byla postavena v roce 1908 podle projektu Aloise Zázvorky a vyráběly se v ní hevery. V druhé polovině 20. stol. byla využívána ČKD až do 80. let a poté nějaký čas sloužila jako zkušebna. Její rekonstrukce proběhla podle projektu Tomáše Novotného a Tomáše Zmeka mezi lety 2005 až 2007. Prostor byl jako Studio 1 byl otevřen na podzim roku 2007.

 

Za vstupním vestibulem se nachází podlouhlý bar s množstvím stolů. Po pravé straně u vchodu je malé pódium pro živou hudbu. Z jeho opačné strany vede po levé straně vchod s dvoukřídlými dveřmi do divadelního sálu. Dvoupodlažní sál typu black box obíhá ze tří stran obslužná lávka, ze které je možné nastavovat světelnou techniku. V zadní části oproti jevišti jsou okna světelné a zvukové kabiny.  Hlediště je vybaveno řadami židlí na praktikáblech.  Stěna přilehlá k baru je tvořena z pilířů z neomítnutých cihel. Prostory mezi nimi jsou vyplněny panely. V jevištní části jsou k dispozici dva vchody zakryté závěsy.  Neomítnuté zdivo, kubusy topných těles, vzhled lávky, níž je zavěšeno potrubí vzduchotechniky, a deskové obklady propůjčují prostoru industriální atmosféru.

 

V následující fázi byly v letech 2007 a 2008 rekonstruovány kanceláře ve dvoře objektu podle projektu zmíněných architektů.  Prostory další části objektu využívá galerie.

 

Druhou částí komplexu La Fabrika je budova v Přístavní čp. 503 / 22, kde v 19. století stávala koželužna Samuela Brilla. V letech 1906 až 1907 prošla rekonstrukcí pro slévárnu Bendelmayer podle návrhu stavitele Františka Šafaříka.  V roce 1920 přešla do vlastnictví firmy Pražská metalurgie. Vevnitř byly následně provedeny další přístavby podle projektu Jaroslava Vorlíčka. V druhé polovině 20. století byla tlaková slévárna součástí ČKD.

 

Adaptace prostoru pro divadlo byla dokončena v roce 2012  podle projektu Tomáše Novotného, Lukáše Ježka Tomáše Zmeka. Do původního dřevěného krovu byl zavěšen rošt se světelnou technikou a lávkou umožňující manipulaci s ní. Tu podpírají železné pilíře. Elevace v hledišti je zajištěna řadami židlí na praktikáblech.

 

Všechny prostory nabízejí značnou variabilitu využití.  Areál je využíván jako víceúčelové kulturní centrum, kde se konají kromě divadla i koncerty, výstavy, performance, přednášky a další vějíř podobných specifických kulturních akcí.

 

 

 

 

Prameny a literatura:

 

Industriální stopy: architektura konverzí průmyslového dědictví v České republice 2000-2005 = Vestiges of industry: architectural conversion of industrial heritage in the Czech Republic: Karlínská studia, Praha září - říjen 2005. V Praze: Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT, [2005]. 167 s. ISBN 80-239-5440-7. Str. 24 – 26.

 

POLÁK, Milan a kol. Praha 7 známá neznámá. 2. vyd. Praha: Milpo media, 2014. 191 s. Knihy o Praze; sv. 63. ISBN 978-80-87040-33-1. Str. 137 – 138.

 

FRAGNER, Benjamin a VALCHÁŘOVÁ, Vladislava. Industriální topografie - architektura konverzí: Česká republika 2005-2015 = Industrial topography - the architecture of conversion: Czech Republic 2005-2015. V Praze: ČVUT, Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury, ©2014. 213 s. ISBN 978-80-01-05592-2. Str. 140 – 146.

 

BERAN, Lukáš, ed. a VALCHÁŘOVÁ, Vladislava, ed. Pražský industriál: technické stavby a průmyslová architektura Prahy: průvodce. 2., rozš. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, ©2007. 303 s. ISBN 978-80-01-03586-3. S. 72.

 

 

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

čtyřimínusdva=