enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Dům kultury

Jan Kapitán, Jan Nováček

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)1992 | otevření

lidé

Jan Kapitán |hlavní architekt
Jan Nováček |hlavní architekt
Pavel Drda |sochař

historie

Po uzavření Divadla Z v roce 1967 se divadelní produkce ve Vsetíně odehrávaly na jevišti Lidového domu.  Protože jeho vybavení nebylo považováno za dostatečné, v sedmdesátých a osmdesátých letech se uvažovalo v rámci příslušných míst  úřednického aparátu o vybudování kulturního domu v rámci pětiletých plánů. S realizací se začalo v roce 1985, kdy bylo vypracování architektonických plánů zadáno architektům Janu Kapitánovi a Janu Nováčkovi. Místní podnik Zbrojovka n.p. se stal investorem výstavby. Stavební práce začaly v roce 1987 a byly dokončeny v roce 1992.

 

Kulturní dům byl vybudován  v městském centru nedaleko hlavního náměstí se vstupním průčelím obráceným do pěší zóny, která z centra vede. Jedná se o třípodlažní budovu na půdoryse písmene T s rovnou střechou zasazenou do mírné prohlubně vzhledem k úrovni okolního terénu, takže část přízemí je zasazena pod touto úrovní a hlavní vstupní prostor je položen do prvního patra. Budova tvoří dvě do sebe zapuštěné hmoty, jedna vyšší se sálem a nižší s obslužnými prostory a restaurací. Plášť budovy je tvořen kombinací vertikálních pásů keramických dlaždic, světlých v nadzemních podlažích a tmavých v přízemí, a tmavě prosklených ploch.  Tmavým obkladem jsou také zvýrazněny některé sektory jako schodiště či vstupní prostory.

 

Ve vstupní fasádě je plocha prolomena  vchody skrytými v  patrovém výklenku, jehož stěnu tvoří tmavě prosklená plocha a který je podepírán čtyřmi pilíři. Dva z nich na pravé straně protíná v patře balkón. Ke vchodu vede masivní schodiště, které tvoří předsunutou nástupní terasu. V levém dolním rohu je na podstavec umístěn kamenný reliéf od sochařů Pavla Drdy a Miroslava Machaly.  V prostorném vestibulu s ochozem se nachází šatny a bufet. Zdobí jej malby malíře Ilji Hartingera a keramika od Ladislava Jakerleho.  Z něj je přístupný jak hlavní sál, jednak restaurace, klubovny,  přednáškový sál a další sály a prostory v patře. Hlavní patrový sál je víceúčelový s rovnou podlahou obložený tmavým dřeveným obkladem.  Po levé straně směrem k pódiu může být osvětlován vysokými okny, po pravé straně nad řadou vchodu je na pilířích usazen balkón.  

 

 

 

Prameny a literatura:

 

BALETKA, Ladislav et al. Vsetín: město a čas. Vyd. 1. Vsetín: Masarykova veřejná knihovna, 2008. 239, [100] s. ISBN 978-80-904139-1-7.

 

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

třiplusčtyři=