enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Zámecké divadlo v Jindřichově Hradci

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)1748 | Otevření
Přesněji neurčený architekt a inženýr Gaspari (snad totožný s Giovanni Paolem Gasparim, který v letech 1734 - 1735 působil v pražském divadle hraběte F. A. Šporka) se udává jako tvůrce divadla, vzniklého v letech 1746 - 1748.
(zobrazit)1773 | požár

historie

Zámek v Jindřichově Hradci vyrostl na místě původního gotického hradu. Svou renesanční podobu získal v průběhu několika přestaveb v 16. století. Již z roku 1597 se dochovaly zmínky o divadle na zámku hraném jezuitskými žáky a první starší sál zde byl zřízen patrně již v roce 1668 v královském paláci na jihovýchodní straně vedle kaple v 1. poschodí.  Tam se dnes nachází prostory archivu.

 

 V roce 1694 získali Jindřichův Hradec Černínové z Chuděnic.  Divadelní sál na zámku nechal mezi lety 1746 – 1748  zřídit Vojtěch Černín z Chudenic v síni za malými arkádami vedle kaple Bílé paní v tzv. horním Španělském sále.  Hlediště bylo vybaveno ložemi a osmi ozdobnými sedadly v parteru. Sál byl vytápěn krbem a osvětlován lustry.   Z účtů vyplývá, že interiér byl vyložen plátnem, byl pomalován a nacházely se zde i štuky. Soustružnické práce se patrně týkaly i jevištní mašinérie. Divadlo bylo vybaveno 8 proměnami a podle efektů z libret se zdá, že také disponovalo létajícími stroji, umělým vlnobitím a dalšími přístroji pro zvukové a světelné efekty. 

 

První představení se zde odehrálo v květnu 1748. Tento sál byl zničen požárem 13. června 1773.  Zachovala se pouze jeho dispozice v půdoryse a ve hmotě.

 

 

V roce 1790 bylo pánem z Mohrenbachu přivezeno jeviště a o něco později umístěno do starého křídla královského paláce. Tento sál byl vybaveno balkónem s lóží pro pány a noble parterre se čtyřmi lavicemi po čtrnácti místech a dalšími 4 lavicemi pro 41 diváků. Celkem kapacita v přízemí dosahovala 97 míst na sezení.  Využívali jej nejprve místní úředníci a mládež z města. Mezi lety 1805-1822 místní ochotníci sdružení ve Spolku přátel dramatického umění, který hrál německy,  neboť české hry nebyly povolovány. Po dostavbě budovy střelnice se přesunulo pořádání ochotnických představení tam.

 

V 19. století byl sál ještě sporadicky propůjčován kočovným společnostem a existovalo ještě ke jeho konci existovalo. Kolem přelomu století byly malby zamalovány a prostory rekonstruovány pro jiné účely.

 

 

Prameny a literatura:

 

PÖMERL, Jan. Zámecká divadla v Čechách a na Moravě. Divadelní revue 3, 1992, č. 4. s. 7.

 

PORT, Jan. Jihočeská teatralia. Jihočeský přehled. České Budějovice: Karel Ausobský, 1926-1932.

1931-1932. Ročník 5, 1931. Číslo 3. Dostupné z:

http://kramerius.cbvk.cz:8080/search/i.jsp?pid=uuid:f5fb2bf5-580e-4082-bae7-066d3fab3ab8#periodical-periodicalvolume-periodicalitem-supplement-page_uuid:53ccb12e-fd97-11e4-994a-001b63bd97ba

 

BARTUŠEK, Antonín. Zámecká a školní divadla v českých zemích: materiály k vývoji divadelního prostoru a výrazových prostředků. 1. vyd. Editor Jiří Bláha. České Budějovice: Společnost přátel Českého Krumlova, 2010, 288 s. ISBN 978-80-904545-0-7. Str.  211 – 215.

 

Tágy: Zámecké divadlo, Baroko, Habsburská monarchie

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

čtyřiplussedm=