enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Zámecké divadlo v Jaroměřici nad Rokytnou

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)1723 | Otevření

(zobrazit)1752 | uzavření

historie

Rozvoj divadelní produkce na zámku v Jaroměřici nad Rokytnou je spojen s životem a estetickým cítěním Jana Adama Questenberka (1678 – 1752).  Ten jako milovník umění a opery zvláště vytvořil na svém panství centrum hudby a živého divadelního ruchu. Své zdejší sídlo nechal mezi lety 1700 – 1734 přebudovat na honosný zámek se zámeckým parkem, přilehajícím chrámem sv. Markéty, sálem předků, sallou terrenou, lázněmi, tanečním sálem. Byl zde k dispozici i divadelní sál. Práce na jeho první podobě pokročily tak daleko, že v roce 1723 zde byla představena blíže nespecifikovaná opera od Ignazia Contiho.

 

Divadelní sál se nacházel na konci jihovýchodního příčného křídla zámku na zhruba čtvercovém půdoryse. Byl ložového typu. Některé dekorace namaloval místní malíř Ignác Bučel a další architekt G. Pellizuolli, některé dekorace pro operu Didone od Ignatia Contiho byly vyrobeny podle návrhů slavného vídeňského malíře Giuseppe Galli-Bibieny. Kostýmy se někdy pořizovaly ve Vídni. 

 

V divadle byla provozována náročná představení italské opery ve značné frekvenci až 30 oper a komedií ročně. Taková frekvence představené v zásadě nemá v zásadě obdoby v podmínkách provinčního panství českého království. Herecké obsazení zajišťovali místní poddaní.  Divadlo tak představovalo centrum opery na úrovni srovnatelné s některými předními Evropskými centry.  Hosté při některých uvedeních oper také často byli z Vídně, Prahy nebo Brna.

 

V letech 1734 až 1735 zde probíhaly další úpravy interiéru malířem Domenicem Franciou. Po smrti hraběte Jana Adama Questenberka nikdo z následných vlastníků nejevil zájem o další rozvoj divadla. V roce 1752 bylo divadlo i kapela rozpuštěny. Prostor byl ve dvacátých letech 20. století podstatně přestavěn, vyměněn strop a změněny výškové rozměry. Nic se tak do dnešních dní nezachovalo kromě dispozice v půdoryse a obvodového zdiva.

 

 

 

Prameny a literatura:

BARTOŠ, Jaroslav et al. Dějiny českého divadla. I, Od počátků do sklonku osmnáctého století. 1. vyd. Praha: Academia, 1968. 425 s. str. 215.

 

BARTUŠEK, Antonín. Zámecká a školní divadla v českých zemích: materiály k vývoji divadelního prostoru a výrazových prostředků. 1. vyd. Editor Jiří Bláha. České Budějovice: Společnost přátel Českého Krumlova, 2010, 288 s. ISBN 978-80-904545-0-7. Str. 183 – 190.

 

HELFERT, Vladimír. Hudební barok na českých zámcích: Jaroměřice za hraběte Jana Adama z Questenberku († 1752). V Praze: Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1916. xxic, 387 s., nečíslované listy příloh. Rozpravy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění; třída I, číslo 55.

 

PLICHTA, Alois. Jaroměřicko: Dějiny Jaroměřic nad Rokytnou a okolí. [Díl] 2. Třebíč: Arca JiMfa, 1994. 492 s., [39] s. fotogr. ISBN 80-85766-39-6.

 

PERUTKOVÁ, Jana. František Antonín Míča ve službách hrabětě Questenberga a italská opera v Jaroměřicích. Vyd. 1. Praha: KLP, 2011. 619 s., iv s. obr. příl. Clavis monumentorum musicorum Regni Bohemiae. Series S (Subsidia); 4. ISBN 978-80-86791-73-9.

 

NOVÁČEK, Ondřej; JIČÍNSKÝ, Petr; SUCHARDA, Jan. Malé dějiny Jaroměřic nad Rokytnou. 1. vyd. Hrotovice: PhDr. Jan Sucharda – JAS Hrotovice, 2002. 192 s. ISBN 80-238-9866-3.

 

SEDLÁK, Jan. Jaroměřice nad Rokytnou: Státní zámek, město a památky v okolí. 1. vyd. Praha: Olympia, 1972. 95, [1] s.

 

HELFERT, Vladimír. Hudební barok na českých zámcích: Jaroměřice za hraběte Jana Adama z Questenberku († 1752). V Praze: Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1916. xxic, 387 s., nečíslované listy příloh. Rozpravy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění; třída I, číslo 55.

 

PÖMERL, Jan. Zámecká divadla v Čechách a na Moravě. Divadelní revue 3, 1992, č. 4. s. 3–17.

 

FIDLER, Petr et al. Proměny zámeckého areálu v Jaroměřicích nad Rokytnou: kritický katalog výstavy. Vydání první. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2017. 583 stran (některé složené). ISBN 978-80-87890-24-0.

 

BARTUŠEK, Antonín a KUBÁTOVÁ, Taťana. Jaroměřice nad Rokytnou státní zámek, město a okolí. Praha: Čedok, 1954. 20 s.

 

 

Tágy: Zámecké divadlo, Baroko, Habsburská monarchie

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

dvamínusjedna=